Joël Lodé

Taxonomy of the Cactaceae. Volumes 1-2. 2015.


Lodéova klasifikace kaktusů je mimo jiné založena na nových molekulárních datech a jejich interpretaci. Rody Acharagma, Escobaria, Neobesseya, Ortegocactus a Pelecyphora jsou v této publikaci uvedeny samostatně.


Rod Acharagma

Diagnoza rodu: viz Popis rodu
V současné době 3 uznané druhy a jeden pochybný poddruh:
Druhy:
Acharagma aguirreanum (Glass et Foster) Glass, 1998
Synonyma:      Gymnocactus aguirreanus  
     Escobaria aguirreana  
     Thelocactus aguirreanus  
Acharagma huasteca Elhart, 2011
Acharagma roseanum (Boedeker) Anderson, 1999
Synonyma:      Gymnocactus roseanus  
     Coryphantha roseana  
     Escobaria roseana  
     Neolloydia roseana  
     Thelocactus roseanus  
Acharagma roseanum subsp. galeanense (Haugg) Hunt, 2002
Synonyma:      Escobaria roseana subsp. galeanensis  
Poznámky:      Postavení taxonu A. roseanumsubsp. galeanense není pravděpodobně správné a mohl by být považován za samostatný druh. Podle mého názoru (Lodé) je to taxon bližší k nedávno objevené A. huasteca.


Rod Escobaria

Diagnoza rodu: viz Popis rodu
V současné době 9 uznaných druhů (+3 poddruhy):
Druhy:
Escobaria albicolumnaria Hester, 1941
Synonyma:      Coryphantha albicolumnaria  
Escobaria alversonii (J. M. Coult.) N. P. Taylor, 1997
Synonyma:      Escobaria vivipara var. alversonii  
     Coryphantha alversonii  
     Coryphantha vivipara var. alversonii  
Escobaria chihuahuensis Briton et Rose, 1923
Synonyma:      Coryphantha chihuahuensis   (?)
     Escocoryphantha chihuahuensis  
Poznámky:      možná špatně umístěný
Escobaria chihuahuensis subsp. henricksonii (Glass et Foster) N. P. Taylor, 1998
Synonyma:      Coryphantha henricksonii   (?)
     Escobaria henricksonii   (?)
     Escocoryphantha henricksonii  
Poznámky:      možná špatně umístěný
Escobaria desertii (Engelm.) Buxb., 1951
[ex Coryphantha chlorantha (Engelm.) Br. et R.]
Synonyma:      Coryphantha chlorantha  
     Coryphantha chlorantha var. deserti  
     Escobaria chlorantha  
Escobaria hesteri (Y, Wright) Buxb., 1951
Synonyma:      Coryphantha hesteri  
Escobaria laredoi (Glass et Foster) N. P. Taylor, 1979
Synonyma:      Coryphantha laredoi  
     Escobaria rigida  
Poznámky:      možná špatně umístěný
Escobaria sneedii Britton et Rose, 1923
Synonyma:      Coryphantha sneedii  
     Coryphantha pygmaea  
Poznámky:      V seznamu "Taxonomy of the Cataceae, Alphabetical index of taxa in current usage and their synonyms (corrigenda & addenda at the end of the index) / version online 3.9 (2015)" byly mezi synonyma E. sneedii zařezeny následující taxony: -Coryphantha orcuttii
-Coryphantha organensis
-Coryphantha pygmaea
-Coryphantha strobiliformis var. orcuttii
-Escobaria guadalupensis
-Escobaria leei
-Escobaria orcuttii
-Escobaria orcuttii var. koenigii
-Escobaria orcuttii var. macraxina
-Escobaria organensis
-Escobaria sandbergii
-Escobaria villardii

Escobaria sneedii subsp. leei (Boed.) D. R. Hunt, 1997
Synonyma:      Coryphantha sneedii var. leei  
     Escobaria leei  
Escobaria sneedii subsp. orcuttii (Boed.) Luethy, 1999
Synonyma:      Coryphantha orcuttii  
     Escobaria orcuttii var. koenigii  
     Escobaria orcuttii var. macraxina  
     Neolloydia orcuttii  
Escobaria tuberculosa (Engelm.) Britton et Rose, 1923
Synonyma:      Coryphantha tuberculosa  
     Coryphantha tuberculosa var. durispina  
     Coryphantha strobiliformis  
     Coryphantha strobiliformis var. durispina  
     Escobaria strobiliformis  
     Coryphantha varicolor  
     Escobaria varicolor  
Escobaria vivipara (Nutt.) Buxb., 1951
Synonyma:      Coryphantha alversonii var. exaltissima  
     Coryphantha arizonica  
     Coryphantha columnaris  
     Coryphantha neo-mexicana  
     Coryphantha oklahomensis  
     Coryphantha radiosa  
     Coryphantha rosea  
     Coryphantha vivipara  
     Coryphantha vivipara var. aggregata  
     Coryphantha vivipara var. alversonii   (synonymum - pravděpodobně chyba, pozn. Jan Mynář)
     Coryphantha vivipara var. arizonica  
     Coryphantha vivipara var. bisbeeana  
     Coryphantha vivipara var. buoflama  
     Coryphantha vivipara var. deserti   (synonymum - pravděpodobně chyba, pozn. Jan Mynář)
     Coryphantha vivipara var. kaibabensis  
     Coryphantha vivipara var. neo-mexicana  
     Coryphantha vivipara var. radiosa  
     Escobaria arizonica  
     Escobaria bisbeeana  
     Escobaria neomexicana  
     Escobaria radiosa  
     Escobaria bisbeeana  
     Escobaria vivipara var. alversonii   (synonymum - pravděpodobně chyba, pozn. Jan Mynář)
     Escobaria vivipara var. arizonica  
     Escobaria vivipara var. bisbeeana  
     Escobaria vivipara var. buoflama  
     Escobaria vivipara var. deserti   (synonymum - pravděpodobně chyba, pozn. Jan Mynář)
     Escobaria vivipara var. kaibabensis  
     Escobaria vivipara var. neomexicana  
     Escobaria vivipara var. radiosa  
     Escobaria vivipara var. rosea  

Taxonomy of the Cataceae (supplement)
Alphabetical index of taxa in current usage and their synonyms
(corrigenda & addenda at the end of the index) / version online 3.9 (2015)

Recognised taxa and omitted in the Volume I:

Escobaria hesteri subsp. grata


Rod Neobesseya

Diagnoza rodu: viz Popis rodu
Rod Neobesseya je v této práci považován za samostatný, včetně taxonů uspořádaných v sekci Neobesseya v Escobaria podle Taylora (v The New Cactus Lexicon, 2006). Tato klasifikace (založená na práci B. Magnani proparte 2011) není podložena molekulární analýzou dotčených druhů, proto je třeba ji považovat za předběžnou.

V současné době 10 uznaných druhů + 2 poddruhy:
Druhy:
Neobesseya abdita (Řepka et Vaško) J. Lodé, 2013
(ex Escob. abdita Řepka et Vaško 2011)
Synonyma:      Escobaria abdita  
Neobesseya cubensis (Britton et Rose) Hester, 1941
Synonyma:      Coryphantha cubensis  
     Escobaria cubensis  
     Neolloydia cubensis  
Neobesseya dasyacantha (Engelm.) J. Lodé, 2013
Synonyma:      Coryphantha dasyacantha  
     Coryphantha dasyacantha var. varicolor   (jako synonymum pro Neobesseya)
     Escobaria dasyacantha  
     Escobaria dasyacantha var. varicolor  
     Escobaria duncanii   (pozn. Jan Mynář: pravděpodobně chyba, jedná se o synonymum Neob. duncanii)
     Escobesseya duncanii   (pozn. Jan Mynář: pravděpodobně chyba, jedná se o synonymum Neob. duncanii)
     Escobesseya dasyacantha  
Neobesseya dasyacantha subsp. chaffeyi (Britton et Rose) J. Lodé, 2013
Synonyma:      Escobaria chaffey   (as synonym of E. dasyacantha)
     Escobaria dasyacantha var. chaffey  
Neobesseya duncanii (Hester) J. Lodé, 2013
Synonyma:      Coryphantha dasyacantha var. duncanii  
     Coryphantha duncanii  
     Escobaria duncanii   (jako synonymum E. dasyacantha; pravděpodobně chyba; poznámka - Jan Mynar)
     Escobesseya duncanii   (jako synonymum E. dasyacantha; pravděpodobně chyba; poznámka - Jan Mynar)
Neobesseya emskoetteriana (Quehl) J. Lodé, 2013
Synonyma:      Coryphantha emskoetteriana  
     Coryphantha muehlbaueriana  
     Coryphantha piercei  
     Coryphantha roberti  
     Escobaria bella  
     Escobaria emskoetteriana  
     Escobaria muehlbaueriana  
     Escobaria runyonii  
     Neobesseya muehlbaueriana  
Neobesseya lloydii (Britton et Rose) J. Lodé, 2013
Synonyma:      Escobaria lloydii  
Neobesseya minima (Baird) J. Lodé, 2013
Synonyma:      Coryphantha minima  
     Coryphantha nellieae  
     Escobaria minima  
     Escobaria nellieae  
Neobesseya missouriensis (Sweet) Britton et Rose, 1923
Synonyma:      Coryphantha marstonii  
     Coryphantha marstonii  
     Coryphantha missouriensis var.marstonii  
     Coryphantha similis  
     Escobaria missouriensis  
     Escobaria missouriensis subsp. navajoensis  
     Escobaria missouriensis var. caespitosa  
     Escobaria missouriensis var. marstonii  
     Escobaria missouriensis var. similis  
     Neobesseya notesteinii  
     Neobesseya roseiflora  
     Neobesseya similis  
     Neobesseya wissmannii  
Neobesseya missouriensis subsp. asperispina (Boedeker) J. Lodé, 2013
Synonyma:      Coryphantha asperispina   (jako synonymum Neobesseya missouriensis)
     Escobaria asperispina   (jako synonymum Neobesseya missouriensis)
     Escobaria missouriensis subsp. asperispina  
     Neobesseya asperispina  
Neobesseya robbinsorum (W. Earle) Doweld, 2000
Synonyma:      Cochiseia robbinsorum  
     Coryphantha robbinsorum  
     Escobaria robbinsorum  
Neobesseya zilziana (Boed.) Boed., 1933
Synonyma:      Coryphantha zilziana  
     Escobaria zilziana  


Rod Ortegocactus

Diagnoza rodu: viz Popis rodu
V současné době pouze 1 uznaných druh:
Druhy:
Ortegocactus macdougallii Alexander, 1961
Synonyma:      Neobesseya macdougallii  


Rod Pelecyphora

Diagnoza rodu: viz Popis rodu
V současné době 2 uznané druhy:
Druhy:
Pelecyphora aselliformis Ehrenb., 1843
Synonyma:      Pelecyphora aselliformis var. concolor  
     Pelecyphora aselliformis var. grandiflora  
     Ariocarpus aselliformis  
Pelecyphora strobiliformis (Werderm.) Frič et Schelle, 1935
Synonyma:      Ariocarpus strobiliformis