Vladislav Šedivý vzal za základ rozdělení rodu Escobaria poslední práci N.P.Taylora, která je pravděpodobně nejpropracovanější a v zásadě přijímána. Změny oproti jeho pojetí, vyplívající z odlišných pohledů na postavení některých taxonů, jsou zdůvodněny.

(diagnóza rodu viz Popis rodu )


Sekce


Pleurantha
Escobaria sekce Pleurantha N.P.Taylor, Kakt. und and. Sukk.,34:82,1983
synonymum: subg. Protomammillaria John et Riha, 1981
Diagnoza: Odlišuje se od ostatních cekcí rodu květy, které vznikají podobně jako u mamilarií, tedy ne na vrcholu, ale na boku stonku. Vzrůst je štíhle válcovitý, plod zelený nebo červený, dužnatý, semena hnědá, mělce jamkovaná. Místo vyrůstání květů napovídá na blízkou příbuznost s rodem Mammillaria, existence brázdy na horní straně bradavky je však jednoznačným znakem rodu Escobaria. Blizna je barvy bílé až krémové.
Druhy:
Escobaria chihuahuensis Britton et Rose, 1923
Synonymum:      Coryphantha chihuahuensis   (Br. et R.) A.Berger  
Escobaria henricksonii Glass et Foster, 1977

Escobaria
Escobaria sekce Escobaria
Diagnoza: Květ vzniká v brázdě dospělých bradavek na temeni, plod červený nebo zelený, semena hnědá, hluboce jamkovaná. Blizna je bělavá, růžová nebo fialová.
Tato největší sekce rodu, zahrnující v sobě "klasické eskobarie", je dále dělena podle příbuznosti do skupin.
Typový druh: Escobaria strobiliformis (Poselger) Böd., 1933
Druhy a variety:
Escobaria strobiliformis var. strobiliformis (Poselger) Böd., 1933
Synonymum:      Mammillaria tuberculosa   Engelm.,   1856
Escobaria tuberculosa   (Engelm.) Br. et R.,   1923
Mammillaria strobiliformis var. rufispina   Quehl,   1906
Mammillaria strobiliformis var. pubescens   Quehl,   1906
Mammillaria strobiliformis var. caespitica   Quehl,   1906
Escobaria strobiliformis var. varicolor (Tiegel) Heil et Brack, 1987
Synonymum:      Coryphantha varicolor   Tiegel,   1932
Escobaria varicolor   (Tiegel) Backeb.,   1961
Escobaria dasyacantha var. varicolor  
Poznámka:      N.P.Taylor tuto poslední varietu zatím neuznává a řadí ji k Escobaria strobiliformis.
Kombinace uveřejněná Heilem a Brackem vyjadřuje zcela přesně stupeň příbuznosti obou taxonů
mimo skupiny
Escobaria hesteri (Y.Wright) F.Buxbaum, 1951
Synonymum:      Coryphantha hesteri   Y.Wright,   1932
Poznámka:      Tento taxon stojí osamoceně mimo všechny skupiny sekce.
N.P.Taylor řadí tento druh s jistými rozpaky do skupiny Escobaria vivipara s tím, že není zcela jasné, zda se jedná o příbuzného.
skupina Escobaria sneedii
Rostliny jsou velmi hustě otrněny, mají drobný květ a zelené plody. Vyskytují se převážně na jihozápadě USA.
Escobaria sneedii var. sneedii Br. et R., 1923
Synonymum:      Coryphantha sneedii   (Br. et R.) Berger,   1929
Escobaria sneedii var. leei (Böd.) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Escobaria sneedii var. leei   (Böd.) D.R.Hunt,   1978
Escobaria leei   Böd.,   1933
Coryphantha sneedii var. leei   (Böd.) L.Benson,   1969
Escobaria guadalupensis Heil et Brack, 1986
Poznámka:      Jeden z posledních objevů rostlin z tohoto okruhu.
Escobaria orcuttii var. orcuttii Böd., 1933
Synonymum:      Coryphantha orcuttii   (Böd.) D.A.Zimmerman,   1969
Coryphantha strobiliformis var. orcuttii   (Böd.) L.Benson,   1969
Escobaria orcuttii var. macraxina Castetter et al., 1975
Escobaria orcuttii var. koenigii Castetter et al., 1975
Escobaria sandbergii Castetter et al., 1975
Escobaria organensis (D.A.Zimmerman) Castetter et al., 1975
Synonymum:      Coryphantha organensis   D.A.Zimmerman,   1972
Escobaria villardii Castetter et al. 1975
Escobaria albicolumnaria Hester, 1941
Synonymum:      Coryphantha albicolumnaria   (Hester) D.A.Zimmerman,   1972
Mammillaria strobiliformis var. durispina   Quehl,   1906
Coryphantha strobiliformis var. durispina   (Quehl) L.Benson,   1969
Escobaria strobiliformis var. durispina   (Quehl) Borg,   1937
Escobaria laredoi (Glass et Foster) N.P.Taylor, 1979
Synonymum:      Coryphantha laredoi   Glass et Foster,   1978
skupina Escobaria vivipara
synonymum: subg. Pseudocoryphantha F.Buxbaum, 1951 John et Riha, 1981
Základní charakteristikou této skupiny je robustnější vzrůst (rostliny jsou největší z celého rodu), většinou velké, barevně výrazné květy, velký kyjovitý plod a velká semena.
Escobaria vivipara var. vivipara (Pursh) F.Buxbaum, 1951
Synonymum:      Cactus viviparus   Pursh,   1813
Coryphantha vivipara   (Pursch) Britton et Rose,   1923
Escobaria vivipara var. radiosa (Engelm.) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Mammillaria radiosa   Engelm.,   1850
Coryphantha vivipara var. radiosa   (Engelm.) Backeb.,   1961
Escobaria radiosa   (Engelm.) Frank,   1960
Coryphantha columnaris   Lahman,   1934
Coryphantha fragrans   Hester,   1941
Coryphantha oklahomensis   Lahman,   1934
Escobaria oklahomensis   (Lahman) F.Buxbaum,   1951
Escobaria vivipara var. neomexicana (Engelm.) F.Buxbaum, 1972
Synonymum:      Mammillaria vivipara var. neomexicana   Engelm.,   1856
Coryphantha neomexicana   (Engelm.) Britton et Rose,   1923
Escobaria neomexicana   (Engelm.) F.Buxbaum,   1951
Coryphantha vivipara var. neomexicana   (Engelm.) Backeb.,   1961
Escobaria vivipara var. arizonica (Engelm.) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Mammillaria arizonica   Engelm.,   1876
Coryphantha arizonica   (Engelm.) Britton et Rose,   1923
Coryphantha vivipara var. arizonica   (Engelm.) W.T.Marshall,   1950
Escobaria arizonica   (Engelm.) F.Buxbaum,   1951
Escobaria vivipara var. rosea (Clokey) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Coryphantha rosea   Clokey,   1943
Coryphantha vivipara var. rosea   (Clokey) L.Benson,   1969
Escobaria vivipara var. kaibabensis (P.C.Fischer) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Coryphantha vivipara var. kaibabensis   P.C.Fischer,   1979
Escobaria vivipara var. bisbeeana (Orcutt) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Coryphantha bisbeeana   Orcutt,   1926
Mammillaria aggregata   Engelm.,   1848
Coryphantha aggregata   (Engelm.) Britton et Rose,   1923
Escobaria aggregata   (Engelm.) F.Buxbaum,   1951
Coryphantha vivipara var. aggregata   (Engelm.) Backeb.,   1941
Escobaria vivipara var. bisbeeana forma sonorensis P.C.Fischer, 1980
Poznámky:      Tato forma byla popsána pod rodovým jménem Coryphantha, kombinace do rodu Escobaria nebyla do roku 1990 provedena
Escobaria vivipara var. desertii (Engelm.) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Mammillaria desertii   Engelm.,   1882
Coryphantha desertii   (Engelm.) Britton et Rose,   1923
Coryphantha vivipara v. desertii   (Engelm.) W.T.Marshall,   1950
Escobaria desertii   (Engelm.) F.Buxbaum,   1951
Mammillaria chlorantha   Engelm.,   1878
Coryphantha chlorantha   (Engelm.) Britton et Rose,   1923
Escobaria chlorantha   (Engelm.) F.Buxbaum,   1951
Escobaria vivipara var. buoflama (P.C.Fischer) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Coryphantha vivipara var. buoflama   P.C.Fischer,   1980
Escobaria vivipara var. alversonii (Coult.) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Cactus radiosus var. alversonii   Coult.,   1894
Coryphantha alversonii   (Coult.) Orcutt,   1926
Coryphantha vivipara v. alversonii   (Coult.) L.Benson,   1969
skupina Escobaria emskoetteriana
Je přirozeným mezičlánkem mezi hnědosemennými druhy sekce Escobaria a černosemennými eskobariemi sekce Neobesseya. Svým habitem a zvonkovitými květy totiž rostliny připomínají Escobaria zilziana, červenohnědá semena však určují jasně jejich postavení. Ve své poslední práci (1986) N.P.Taylor řadí tyto rostliny do sekce Neobesseya, jejíž hlavní charakteristikou jsou však černá semena a tvrdí, že jde o přechodnou skupinu, ve které rozhoduje barva bliznových laloků a morfologie semen.
Escobaria emskoetteriana (Quehl) Borg, 1937
Synonymum:      Mammillaria emskoetteriana   Quehl,   1909
Coryphantha emskoetteriana   (Quehl) Berger,   1929
Poznámky:      Původ a postavení tohoto taxonu nejsou jednoduché. Byl popsán podle rostlin, které vyklíčily ze semen, pocházejících údajně ze San Luis Potosí. Plod a semena nebyly popsány. Od té doby nebyla rostlina v přírodě pravděpodobně nalezena, rostliny jsou uchovávány pouze ve sbírkách.
Escobaria muehlbaueriana (Böd.) Knuth, 1935
Synonymum:      Coryphantha muehlbaueriana   Böd.,   1930
Neobesseya muehlbaueriana   (Böd.) Böd.,   1933
Escobaria runyonii Britton et Rose, 1923
Synonymum:      Coryphantha robertii   Berger,   1929
Coryphantha piercei   Fosberg,   1951
Poznámky:      Plod a semena nebyly v původním popise charakterizovány, jsou však velmi charakteristické. Hnědá semena jsou velmi drobná a lze je srovnat se semeny Escobaria strobiliformis.
Pravděpodobně sem patří též Escobaria bella Britton et Rose, která má podle původního popisu v brázdě na horní straně bradavky ještě hnědavou žlázu. Přestože byl celkem přesně určen výskyt, nebyly od doby prvního nálezu roku 1914 nalezeny rostliny, které by odpovídaly popisu.
mimo skupiny (2)
Escobaria chaffeyi Britton et Rose, 1923
Synonymum:      Coryphantha chaffeyi   (Britton et Rose) Fosberg,   1932
Escobaria dasyacantha var. chaffeyi   (Britton et Rose) N.P.Taylor,   1983
Poznámky:      Posledním synonymem je vyjádřen názor N.P.Taylora. Důvody, které vedly k této kombinaci nejsou příliš jasné, protože Esc.chaffeyi se svými drobnými hnědými semeny má své místo v sekci Escobaria, ať již pochází z Mexika nebo z texaských Chisos Mts. Esc.chaffeyi je problémový taxon již od počátku existence; mnohé by jistě vyřešil seriózní nalezištní průzkum.
Escobaria chaffeyi forma viridiflora (Frič) Říha, 1986
Synonymum:      Fobea viridiflora   Frič,   1925

Neobesseya
Escobaria sekce Neobesseya (Br. et R.) N.P.Taylor, Kakt. und and. Skk., 34:138, 1983
synonymum: Neobesseya Britton et Rose, 1923
subg. Neobesseya (Britton et Rose) John et Říha, 1981
Diagnoza: Květ vzniká v brázdě dospělých bradavek na temeni stonku, blizna je zelená nebo zelenavě žlutá. Plod je červený (vzácně zelený), semena černá, hluboce jamkovaná.
Typový druh: Escobaria missouriensis (Sweet) Hunt
Druhy a variety:
mimo skupiny
Escobaria minima (Baird) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Coryphantha minima   Baird,   1931
Coryphantha nelliae   Croizat,   1934
Escobaria nelliae   (Croizat) Backeb.,   1961
Poznámky:      Svou originálností otrnění, zeleným zasychajícím plodem a drobnými semeny stojí mimo skupiny. Černá semena však určují příslušnost do sekce Neobesseya. N.P.Taylor ji řadí ve své poslední práci (1986) do skupiny Esc.dasyacantha.
skupina Escobaria dasyacantha
Základními charakteristikami je drobný vzrůst, relativně husté vytrnění, malý nevýrazný květ, červený kyjovitý plod a černá semena o velikosti asi 1 mm.
Escobaria dasyacantha var. dasyacantha (Engelm.) Britton et Rose, 1923
Synonymum:      Mammillaria dasyacantha   Engelm.,   1856
Coryphantha dasyacantha   (Engelm.) Berger,   1929
Escobesseya dasyacantha   (Engelm.) Hester,   1945
Escobaria dasyacantha var. duncanii (Hester) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Escobesseya duncanii   Hester,   1945
Escobaria duncanii   (Hester) Backeb.,   1961
Coryphantha duncanii   (Hester) L.Benson,   1969
Escobaria robbinsorum (Earle) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Cochiseia robbinsorum   Earle,   1976
Coryphantha robbinsorum   (Earle) A.D.Zimmerman,   1978
nejblíže této skupině lze zařadit:
Escobaria zilziana (Böd.) Backeb., 1961
Synonymum:      Coryphantha zilziana   Böd.   1930
Neobesseya zilziana   (Böd.) Böd.,   1933
Poznámky:      N.P.Taylor řadí taxon do skupiny Esc.missouriensis, rostliny však svými charakteristikami odpovídají shora uvedeným vlastnostem skupiny Esc.dasyacantha. Esc.zilziana je variabilní a poněkud nejasným taxonem s výskytem, roztroušeným na velké ploše středoseverního Mexika. V současné době (rok 1990) je podrobována intemzivnímu zkoumání a je pravděpodobné její budoucí detailnější vnitrodruhové členění. Není vyloučeno, že do okruhu Esc.zilziana patří i velice záhadný, dnes neznámý druh Escobaria lloydii Br. et R., 1923, pocházející podle popisu ze Zacatecasu.
skupina Escobaria missouriensis
Rostliny velmi často odnožují a tvoří nepravidelné trsy, květ se štíhlými okvětními lístky je relativně velký, plod je téměř kulovitý.
Escobaria missouriensis var. missouriensis (Sweet) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Mammillaria missouriensis   Sweet,   1828
Coryphantha missouriensis   (Sweet) Britton et Rose,   1913
Neobesseya missouriensis   (Sweet) Britton et Rose,   1923
Mammillaria notesteinii   Britton,   1891
Neobesseya notesteinii   (Britton) Britton et Rose,   1923
Mammillaria nuttalii   Engelm.,   1849
Escobaria missouriensis var. marstonii (Clover) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Coryphantha marstonii   Clover,   1938
Coryphantha missouriensis var. marstonii   (Clover) L.Benson,   1969
Escobaria missouriensis var. similis (Engelm.) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Mammillaria similis   Engelm.,   1845
Neobesseya similis   (Engelm.) Britton et Rose,   1923
Mammillaria similis var. caespitosa   Engelm.,   1850
Mammillaria similis var. robustior   Engelm.,   1850
Mammillaria wissmannii   Hildm.,   1898
Neobesseya wissmannii   (Hildm.) Britton et Rose,   1923
Neobesseya rosiflora   Lahman,   1939
Escobaria missouriensis var. asperispina (Böd.) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Coryphantha asperispina   Böd.,   1929
Neobesseya asperispina   (Böd.) Böd.,   1933
Escobaria asperispina   (Böd.) D.R.Hunt,   1978
Escobaria cubensis (Britton et Rose) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Coryphantha cubensis   Britton et Rose,   1912
Neobesseya cubensis   (Britton et Rose) Hester,   1941
Neolloydia cubensis   (Britton et Rose) Backeb.,   1942

Acharagma
Escobaria sekce Acharagma N.P.Taylor, Kakt. und and. Sukk., 34:185, 1983
synonymum: subg. Primibaria John et Říha, 1981
Diagnoza: Bradavky bez brázd na horní straně, květ vzniká společně s trny v areole na vrcholku dospělé bradavky na temeni stonku; okvětní lístky celokrajné; plod kyjovitý, zelený nebo s červeným nádechem; semena hnědá, výrazně jamkovaná. Blizna je bledě žlutá až krémové barvy.
Druhy:
Escobaria roseana (Böd.) F.Buxbaum, 1951
Synonymum:      Echinocactus roseanus   Böd.,   1928
Neolloydia roseana   (Böd.) Knuth,   1935
Thelocactus roseanus   (Böd.) Marshall,   1941
Gymnocactus roseanus   (Böd.) Glass et Foster,   1970
Escobaria aguirreana (Glass et Foster) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Gymnocactus aguirreanus   Glass et Foster,   1972
Poznámka:
Taxony této sekce stály svými nezvyklými a obtížně zařaditelnými vlastnostmi vždy na periferii botanických schemat čeledi Cactaceae. Řešení takového problému je dvojí:
buď pro ně vytvořit nový rod a přesně jej vymezit (tento názor zastává např. A.D. Zimmerman),
nebo se přiklonit k názoru, který vyjádřili jasně John a Říha - "… jamkovitá testa semene prozrazuje evoluční spojitost s rody Mammillaria a Escobaria. Jednoduchému zařazení obou taxonů do těchto rodů zase odporuje stavba bradavek, které postrádají druhé centrum sekundárního meristému - axilu nebo brázdu na bradavce. Přesto jsme toho názoru, že nepřítomnost brázdy je sice významným charakteristickým prvkem, ovšem nikoliv tak důležitým, že bychom pro tento jediný znak museli zavést samostatný rod … . Skutečnost, že brázda na bradavce chybí, vysvětlujeme archaičností tohoto podrodu. Konečně, přítomnost nebo nepřítomnost brázdy na bradavce může být sporná i v rámci jednoho druhu. Příkladem je Ortegocactus macdougallii …"

 


ornament

© 2002   Jan Mynar

Last modified December 27, 2002[ Členění rodu ]     [ HOME ]