Escobaria chihuahuensis subsp. chihuahuensis

Escobaria chihuahuensis subsp. chihuahuensis


Cob cory-cactus

Rod: Escobaria    Britton et Rose, 1923
Sekce: Pleurantha    N. P. Taylor, 1983
Druh: chihuahuensis    Britton et Rose, 1923
Poddruh: chihuahuensis   Synonyma

Coryphantha chihuahuensis   (Britton et Rose) A. Berger, 1929
Escocoryphantha chihuahuensis   (Britton et Rose) Doweld, 1999

? Echinocactus strobiliformis   Poselger, 1853 nomen novum pro Mammillaria strobiliformis Scheer ex Salm-Dyck., 1850; non Mammillaria strobiliformis Muehl, 1848; nec Mammillaria strobiliformis Engelm, 1848.


Výskyt a rozšíření

Mexiko (Chihuahua), hory poblíž města Chihuahua, Delicias

Typová lokalita:


Popis

Tělo: jednotlivé nebo odnožující, kulovité až válcovité, velmi variabilní ve velikosti a tvaru, 35-70 mm široké; bradavky s axiální rýhou
Trny: žlutavý nebo narůžovělý nádech, s černými hroty
Květ: 20 mm dlouhý, purpurový, tmavočervený nebo lila až bledě lila; vnější okvětní lístky obrvené; blizna s 5-6 laloky, bílá; vyrůstají po stranách těla, zřídka na temeni
Plody: zelené, krátce obráceně vejčité, cca 10 mm dlouhé a 7 mm v průměru
Semena: hnědá, cca 1,25 mm velká, testa s širokými plochými jamkami


Poznámky

První známé sběry provedli Pringle (1885) a Palmer (1908).

V roce 1853 Poselger provedl kombinaci taxonu Mammillaria strobiliformis Scheer do rodu Echinocactus. Jméno vytvořené touto kombinací lze formálně považovat za nově vytvořené legitimní jméno a basionym, ale podle A. D. Zimmermana (PhD thesis, 1985, ined.) se pod rostlinou Echinocactus strobiliformis Poselger (1853) skrývá rostlina Escobaria chihuahuensis Britt. et R.. Teprve později došlo k chybnému přiřazení k taxonu, dnes nazývanému Esc. tuberculosa a vytvoření následných chybných kombinací. Správné přiřazení jména je nejisté nebo sporné, a proto by mělo být podle ICBN čl. 56 opuštěno (viz Hunt, Taylor et Charles, 2006). S ohledem na tento závěr lze následující jména považovat z hlediska nomenklatoriky za synonyma Esc. chihuahuensis, i když pod nimi ve sbírkách bývají obvykle pěstovány jiné rostliny (viz např. Esc. tuberculosa).
  Echinocactus strobiliformis Poselger in Otto & Dietr., 1853.
  Cactus strobiliformis (Poselger) Kuntze, 1891.
  Coryphantha strobiliformis (Poselger) Moran, 1953 pro parte.
  Escobaria strobiliformis (Poselger) Boedeker, 1933 pro parte.


Literatura

redakce Aztekia (1979): Přehled rodu Escobaria Br. a R., Aztekia, 2(3): 27-28.
Anderson E. F. (2001): The Cactus Family, 308, Timber Press Portland, Oregon.
Haage W. (1969): Kniha o kaktusoch, Obzor Bratislava.
Hunt D. R., Taylor N. P. et Charles G. (2006): The New Cactus Lexicon, DH Books.
John V., Říha J. (1981): Rozčlenění rodu Escobaria Br. et R., Kaktusy, 17: 40-44, 63-66.
Mazel B. (1987): Výskyt a rozšíření mexických kaktusů, Aztekia, 10.
Říha J. (1976): Escobaria strobiliformis Böd., Kaktusy, 12: 52-54.
Šedivý Vl. (1990): Rod Escobaria Britton et Rose, Rod Ortegocactus Alexander, Atlas kaktusů 1990 - příloha, SPKL při ZO ČZS Klubu kaktusářů Chrudim.
Šedivý Vl. (1982): O některých sporných eskobariích, Aztekia, 5(3): 16-19.
Taylor N. P. (1983): Die Arten der Gattung Escobaria Britton & Rose, KuaS, 34: 76-79, 120-123, 136-140, 154-158, 184-188
Virt S. (1975): Rod Escobaria Br. et R., Kaktusy, 11: 111-114, 126-127
Zimmerman A. D. (1985): Systematics of the genus Coryphantha (Cactaceae), PhD. thesis, University of Texas, Austin.


PěstováníVyobrazení

sbírka Jürgen Hofmann
< Foto: Jürgen Hofmann >

 


ornament

© 2002-2010   Jan Mynar

Last modified December 19, 2010


[ Druhy a variety ]     [ HOME ]