Escobaria strobiliformis var. strobiliformis

synonymum


Rod: Escobaria    Britton et Rose, 1923
Sekce: Escobaria    N. P. Taylor, 1983
Druh: tuberculosa    (Engelm.) Britton et Rose, 1923
Poddruh: tuberculosa   Synonyma

Escobaria strobiliformis var. strobiliformis   (Poselg.) Boed., 1933. pro parte

  Mammillaria strobiliformis var. durispina   Quehl, 1907
  Mammillaria strobiliformis var. rufispina   Quehl, 1907
  Mammillaria strobiliformis var. pubescens   Quehl, 1907
  Mammillaria strobiliformis var. caespititia   Quehl, 1909
  Escobaria strobiliformis var. gracilispina   (Quehl) Borg, 1951
  Coryphantha strobiliformis   (Poselger) Moran, 1953. pro parte


Výskyt a rozšíření

Mexiko (Chihuahua, Durango, Coahuila, snad také Zacatecas), Aldama; Bolson de Mapimi; Jimenez, San Pedro de Las Colonias, Viesca; USA (Texas, Nové Mexiko), pohoří Sacramento Mts., na vápencovitých kamenitých svazích ve středních výškových polohách (250 - 1500 m.n.m.), na jihu v Coahuile na sádravcových materiálech, hlinitý a bázický minerální substrát (zásaditý)

viz   Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa

Popis

viz   Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa

Poznámky

Druh pojmenován podle vzhledu: strobiliformis - šiškovitý (ve stáří spodní staré bradavky shazují trny, sesychají se a zahustí se, takže nakonec vypadají jako borové šišky.

Původní taxon strobiliformis není možné v současné době správně identifikovat. A. D. Zimmerman došel ve své disertační práci (1985) k názoru, že pod jménem Escobaria strobiliformis (Poselger) Boed. byl popsán taxon Escobaria chihuahuensis a teprve později došlo k záměně se jménem Escobaria tuberculosa. Protože zatím není tuto teorii možné potvrdit ani vyvrátit je lépe jméno strobiliformis opustit a rostliny pěstováné pod tímto jménem zařadit jako Escobaria tuberculosa.
Blíže viz také poznámky u Escobaria chuhuahuensis subsp. chihuahuensis.


V roce 1907 a v roce 1909 popsal L.Quehl na základě obdržení několika novinek od firmy De Laet z Contichu tři novinky "pocházející z Mexika". Quehl tyto rostliny popsal jako variety Escobaria (tehdy ještě Mammillaria) strobiliformis - var. rufispina, var. pubescens, var. durispina.
Var. pubescens byla charakterizována takto: velmi četné okrajové trny, sněhově bílé, v počtu 30 a více a 5-10 tence šídlovitých středových trnů, které jsou od okrajových těžce rozeznatelné, barva stejná jako u okrajových, v mládí na špici červenavé; bílá barva trnů později šedne.
Var. durispina byla charakterizována takto - od variety pubescens se liší pouze počtem středových pichlavých a křehkých trnů.

Vzhledem k obecnému popisu L.Quehla zařadili Britton a Rose v roce 1923 všechny jeho variety do seznamu synonym Escobaria tuberculosa. Jako synonyma jsou tyto variety (mimo var. durispina) považovány do dnes, přestože byly ještě jednou uvedeny samostatně, a to profesorem J. Borgem v roce 1951.
S var. durispina je to podstatně složitější. C. Backeberg převzal bez ověření do 5. dílu své Die Cactaceae údaj W. T. Marshalla (zařadil bezprostředně po popisu nového taxonu Escobaria albicolumnaria Hester tento taxon do synonym Escobaria tuberculosa). C. Backeberg navíc uvedl jako synonyma i Quehlovy variety, u kterých spojil popisy s popisy J. Borga do jednoho celku. U taxonu Escobaria tuberculosa pak uvedl, že se jedná o velmi variabilní druh, s obtížně rozlišitelnými okrajovými a středovými trny. Backebergův závěr zní, že v této skupině existuje pouze jeden taxon a otiskuje barevnou fotografii (bez bližšího údaje o původu) rostliny Escobaria tuberculosa var. durispina, kterou získal z Holandska. Na tuto fotografii, se však nehodí popis L. Quehla o nepatrném počtu středových trnů, nýbrž vyobrazená rostlina odpovídá popisu J. P. Hestera (taxon albicolumnaria).
Na základě Backebergova díla provedl D. Cowper v Texasu sběry takovéto rostliny, která byla dále distribuována H. Kuenzlerem a který tyto rostliny uložil do herbáře. V roce 1969 tuto herbářovou položku prohlásil L. Benson za typ a od té doby ji vede samostatně jako durispina, přičemž ostatní Quehlovy variety neuznává. Hesterovu rostlinu považuje za nejasný taxon.
V roce 1969 však D. Weniger provedl vlastní pozorování, na základě kterých prohlásil, že tato rostlina není v žádném případě příbuzná s taxonem Escobaria tuberculosa. Tento závěr potvrdil v roce 1972 D. A. Zimmerman na základě svých terénních výzkumů a studia herbářů.


Literatura

redakce Aztekia (1979): Přehled rodu Escobaria Br. a R., Aztekia, 2(3): 27-28.
Anderson E. F. (2001): The Cactus Family, str.308-312, Timber Press Portland, Oregon.
Fencl O. (1983): Kaktusy Nového Mexika, Kaktusy, 19: 122-125.
Haage W. (1969): Kniha o kaktusoch, Obzor Bratislava.
Hofer A. (1992): Mexiko 1990 - mimořádná cesta za kaktusy, Aztekia, 15: 33.
Hunt D. R., Taylor N. P. et Charles G. (2006): The New Cactus Lexicon, DH Books.
John V., Říha J. (1981): Rozčlenění rodu Escobaria Br. et R., Kaktusy, 17: 40-44, 63-66.
Lüthy J. (1989): Escobaria tuberculosa (Engelmann) Britton & Rose und Escobaria tuberculosa var. varicolor (Tiegel) Brack & Heil zwei ökologische Vikarianten, Kakt. und and. Sukk., 40(1): 2-5, 162.
Lüthy J. (1989): Escobaria tuberculosa (Engelm.) Br. et R. a Escobaria tuberculosa var. varicolor (Tieg.) Brack et Heil, dvě ekologické vikarianty, Aztekia, 12: 40-42.
Mazel B. (1987): Výskyt a rozšíření mexických kaktusů, Aztekia, 10.
Říha J. (1974): Coryphantha (Escobaria) organensis Zimmermann spec. nova, Kaktusy, 10: 102-104.
Říha J. (1976): Escobaria orcuttii Böd., Kaktusy, 12: 29-32.
Říha J. (1976): Escobaria strobiliformis Böd., Kaktusy, 12: 52-54.
Říha J., Šedivý Vl. (1978): Escobaria henricksonii, Aztekia, 1(2): 17-19.
Říha J., Šubík R. (1992): Encyklopedie kaktusů, Zemědělské nakladatelství Brázda.
Šedivý Vl. (1983): Escobaria dasyacantha a její okruh, Kaktusy, 19: 27-28.
Šedivý Vl. (1984): Escobaria albicolumnaria Hester nebo Escobaria strobiliformis var. durispina (Quehl) Borg ?, Aztekia, 7(3-4): 64-66.
Šedivý Vl. (1989): Escobaria strobiliformis versus Escobaria tuberculosa, Aztekia, 12: 38-40.
Šedivý Vl. (1990): Escobaria albicolumnaria Hester, Atlas kaktusů, 5: 19, SPKL při ZO ČZS Klubu kaktusářů Chrudim.
Šedivý Vl. (1990): Escobaria dasyacantha (Engelm.) Br. et R. var. dasyacantha, Atlas kaktusů, 5: 20, SPKL při ZO ČZS Klubu kaktusářů Chrudim.
Šedivý Vl. (1990): Rod Escobaria Britton et Rose, Rod Ortegocactus Alexander, Atlas kaktusů 1990 - příloha, SPKL při ZO ČZS Klubu kaktusářů Chrudim.
Taylor N. P. (1986): The Identification of Escobarias (Cactaceae), Brit. Cact. Succ. J., 4(2): 36-44.
Virt S. (1975): Rod Escobaria Br. et R., Kaktusy, 11: 111-114, 126-127.
Weninger D. (1969): Cacti of the Southwest, 133-140.
Wuhlhelm H. (1987): ?, Kakteen-Sukkulenten (NDR), 22: ?.
Zimmerman A. D. (1985): Systematics of the genus Coryphantha (Cactaceae), PhD. thesis, University of Texas, Austin.


Pěstování

viz   Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa

 


ornament

© 2002-2008   Jan Mynar

Last modified July 22, 2008[ Druhy a variety ]     [ HOME ]