Diskuse


Escobaria (subg. Acharagma) aguirreana subsp. kalasii nomen provisorum - nový objev ze státu Nuevo León

Jaroslav Šnicer; Zlatko Janeba; Richard Kalaš (CZ/USA)

 Příspěvky k tomuto tématu zasílejte prosím na escobaria@atlas.cz .28.05.2019
Jaroslav Šnicer
Chris Davies
Stefan Nitzschke
Jan Mynář - e-mail: escobaria@atlas.cz

Po podrobném prostudování fotografií od Chrise Daviese jsme došli k názoru, že se nejedná o rostlinu rodu Acharagma (mimo jiné přítomnost rýhy na bradavce).

S největší pravděpodobností to jsou semenáčky Coryphantha nickelsae.


Fotografie skupiny Coryphantha nickelsae na téže lokalitě - foto Chris Davies.


úprava   Jan Mynář;  05.12.2012
Chris Davies - e-mail: cactus.woodedge@btinternet.com ; www: www.woodedge.co.uk

Regarding Acharagma aguirreanus in Huasteca Canon:

V dubnu 2012 jsem nalezl to, o čem se domnívám, že je Acharagma aguirreanus a to bezprostředně na severozápad od Nogales, Santa Catarina, NL. Je to malé městečko kousek od Huasteca canon a ve stejném okrsku jako nově pojmenovaná Acharagma huasteca. Rostla spolu s Mammillaria plumosa, Mammillaria melanocentra, Coryphantha nickelsae a Thelocactus bicolor na svazích s vápencovými skalami.

Nyní jsem zjistil, že byl navržen nový poddruh (ssp. kalasii) pro odlišnou formu z té samé oblasti, jižněji od kaňonu.

Myslím si, že musí být jasný základ pro vytvoření nového poddruhu. Všichni víme, že rostliny se liší od jednoho místa ke druhému. Jak odlišné musí být různé populace, aby je bylo možné s jistotou pojmenovat?

Pokud bychom nazývali poddruhem každou odlišnou formu, kterou nalezneme, začal by panovat zmatek. Věřím, že poddruh by měl být stanoven pouze tehdy, pokud existuje vysoký stupeň odlišnosti mezi populacemi druhu a novou formou, takže by bylo zřejmé, že se nová populace vyvinula do jasně definovatelného stupně.

Jak by tedy měly být nazývány rostliny, které jsem nalezl? Navrhoval bych pouhé Acharagma aguirreanus, protože se nezdálo, že by rostly ve formě s více válcovitými stonky.

 


Překlad:   Jan a Jana Mynářovi;   originál


04.12.2012
Jan Mynář - e-mail: escobaria@atlas.cz

Před pár týdny jsem obdržel od Stefana Nitschkeho (Turbinicarpus.net) několik fotografií taxonu Acharahma huasteca, včetně porovnání s Acharagma aguirreanum.


Semenáček Acharagma huasteca, sbírka a foto Stefan Nitschke.

 

Porovnání semenáčků
Acharagma huasteca (vlevo) a Acharagma aguirreanum (vpravo),
sbírka a foto Stefan Nitschke.


 


02.01.2012
Jan Mynář - e-mail: escobaria@atlas.cz

Diskutovaný taxon byl popsán Zsoltem Elhartem v roce 2011 jako Acharagma huasteca na základě rostliny sbírané dne 10.2.2008 v Municipio Santa Catarina, Canon de la Huasteca, Nuevo León, Mexico. Holotyp byl uložen v herbáři MEXU (informace převzaly z IPNI). Popis byl uveřejněn v časopise CactusWorld.

Elhart, Zsolt (2010): A new species of Acharagma (Cactaceae) from Mexico, CactusWorld 29(2): 105-106.

Rovněž viz níže uvedená diskusní fóra:
  Discussion Forum of the CactusWorld - On line (June Journals)
  The Garden Forums
  Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete


 


31.12.2010
Jan Mynář - e-mail: escobaria@atlas.cz

Poznámky z literatury:

I.N.Cact.cz 2010-10, 10(111)
Nečekané setkání s Agave parrasana
Krátká zastavení Jardy Šnicera

...

Nedá mi to, abych v této souvislosti nezmínil zajímavou geomorfologii tohoto území. Geologové nazývají tuto část Sierra Madre Orientál slovem "Canon land", což je velmi výstižné. Soustava relativně izolovaných údolních systémů uvnitř a při okrajích hor, je velmi cenným územím z pohledu biodiverzity a živou laboratoří. Canon de Huasteca i se svými bočními kaňony patří k nejbohatším z nich a podle všeho nás bude i v budoucnu překvapovat novými objevy.

I nám se zde jeden takový povedl. Je jím vzácnost první kategorie, a to Escobaria (Acharagma) aquirreana ssp. kalasii n. prov., tvořící trsy drobných elongátních hlaviček (stonků). Pohled na mapu jasně ukáže, že oblouk hor se pod Monterrey stáčí prudce k západu aby se po zhruba 300 km zanořil do původní mexické desky západního Duranga.

...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I.N.Cact.cz, 2010-11, 10(112)
Cesta za Agave albopilosa
Krátká zastavení Jardy Šnicera


Obr. č. 4 - Hory jižně od vsi jsou domovem nové a vzácné
Escobaria aquirreana subsp. kalasii n. prov.
 

Obr. č. 5 - Escobaria aquirreana subsp. kalasii n. prov.


 


08.08.2010
Hans Havel - e-mail: hahavel@aon.at

Nový nález A. aguirreana je velmi překvapivý.

Nyní jsou známy tři oblasti výskytu, které jsou od sebe vzdušnou čarou vzdálené cca 130 km a které jsou v jedné linii od jihovýchodu k severozápadu. Mezi nimi je dobře prozkoumaná oblast, ale nejsou známé žádné nálezy těchto rostlin.

Letos jaem byl ve východním výběžku Sierra San Marcos y Pinos u Cuatro Cienegas a nalezl jsem pouze tři A. aguirreana, protože jsem s výstupem na kopec začal zase jednou velmi pozdě odpoledne. Musí se vystoupat pěkný kus nahoru na kopec, aby se rostliny našly. Dál nahoře by měl být výskyt častější. Ale v březnu nebyly dny také ještě příliš dlouhé.


A. aguirreana na východní straně Sierra San Marcos y Pinos; cca 1050 m.n.m.


Překlad:   Jan Mynář


17.07.2010
Jaroslav Šnicer - e-mail: cult.tricka@seznam.cz

Během letošní cesty po Mexiku se naší skupině, konkrétně Richardovi Kalašovi, podařilo ve státě Nuevo León objevit nový poddruh taxonu Escobaria aguirreana, který jsme provizorně nazvali subsp. kalasii.

 
Obr. 1 - E. aguirreana subsp. kalasii, jižně od Caňon de Huasteca, NL

Rostliny se vyskytují na kolmých stěnách jižně od Caňon de Huasteca, NL. Rostou trsovitě, jednotlivé stonky mají úzce válcovitý tvar. Je to podobné jako v případě taxonu E. roseana a jeho subsp. galeanensis. Ten rozdíl je opravdu výrazný. Další znaky bude potřeba ještě podrobně studovat a vzájemně porovnat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poznámka: Autor webových stránek (Jan Mynář) se domnívá, že v případě popisu tohoto taxonu, by tento měl být zařazen podle posledních trendů do samostatného rodu Acharagma jako A. aguirreanum subsp. kalasii (v současné době nomen provisorum).


 Příspěvky k tomuto tématu zasílejte prosím na escobaria@atlas.cz .

Formulář pro založení nové diskusní stránky - nová diskuse .

 


ornament

© 2002-2019   Jan Mynar

Last modified May 28, 2019[ Diskuse ]      [ HOME ]