Synonyma

Neobesseya Britton et Rose, 1923
Escobesseya Hester, 1941
Cochiseia W.H.Earle, 1976
Escocoryphantha Doweld, 1999Původní popis z roku 1923


Escobaria N. L. Britton et J. N. Rose, The Cactaceae 4, p.53, 1923

Kulovitý nebo válcovitý, obvykle trsovitý kaktus, nikdy s mléčnou tělní tekutinou; brázda na horní straně bradavek, které přetrvávají při bázi starých rostlin po ztrátě trnů. Trny středové i okrajové, nikdy háčkovité. Květy malé, pravidelné, objevující se na temeni rostlin v základu brázdy mladých bradavek; tyčinky a čnělka jsou přítomny. Plod červený, holý (nebo s ojedinělými šupinami), nepukající, kulovitý až podlouhlý, na vrcholu se zbytky zaschlého okvětí. Semena hnědá až černá, oválná, hilum bazální nebo téměř ventrální, oválné.

Dva druhy z tohoto rodu známé Schumanovi jím byly zařazeny do podrodu Coryphantha v rámci rodu Mammillaria; jsou podobné zástupcům Coryphantha v místě vzniku květů v brázdě na bradavce, ale jinak jsou rozdílné, konkrétně v květech, plodu a semenech.

Je známo osm druhů ze severního Mexika a jižního Texasu.

Rod připomíná práci dvou vynikajících mexičanů, bratrů Rómula a Numa Escobarových z Mexico City a Juárez.

Typová rostlina: Escobaria tuberculosa   (Engelmann) Britton et Rose   
(syn: Mammillaria tuberculosa   Engelmann)
(Mammillaria strobiliformis   Scheer)
Ostatní popisy roduEscobaria N. L. Britton et J. N. Rose emend. F. Buxbaum
F.Buxbam, Die Phylogenie der nordamerikanischen Echinocacteen, Österreichische botanische Zeitschrift 88, 1951

Diagnóza: Malé, kulovité či krátce sloupovitě rostoucí rostliny, o báze odnožující a s vodnatou šťávou. Měkkomasé bradavky jsou na horní straně opatřeny brázdou, která sahá až k axile. Květy jsou malé nebo velké, vyrůstají v temeni z mladých bradavek, z části brázdy, která je přivrácena k areole. Květy mají většinou jen holý perikarp, zvonkovitou trubku a obrvené vnější okvětní lístky, které jsou u podrodu Pseudocoryphantha zašpičatělé, u podrodu Escobaria rozličně uspořádané. Tyčinky nepřevyšují květní obal a mohou být spirálně uspořádány kolem poněkud větší čnělky. Ta nese bliznu s několika rovnými laloky. Plod je kulovitý až protáhle vejčitý se zaschlým zbytkem okvětí. Barva plodu je červená nebo zelená. Semena jsou tmavě hnědá až černá, polokulovitá či trochu protažená, testa jamkovitá s relativně malým bazálním či subbazálním hilem a těsně přisedlým mikropylárním otvorem. Obsahují značně veliký perisperm.

Typová rostlina:

Escobaria tuberculosa   EngelmannEscobaria N. L. Britton et J. N. Rose emend. Curt Backeberg
Curt Backeberg, Die Cactaceae 5, 1961

Diagnóza: Malé, většinou silně odnožující rostliny, zprvu kulovitě, pak více či méně protáhlé až válcovitě rostoucí, obvykle hustě otrněné. Brázda po celé délce bradavky. Bradavky krátké, četné a vždy vzpřímené. Květy jsou malé, vyrůstají z temene a mají brvité vnější či vnitřní okvětní lístky. Plody jsou téměř vždy červené, semena s malým bazálním či subbazálním hilem.

Typová rostlina:

Escobaria tuberculosa   Engelmann


Poznámky: Backeberg dále uvádí, že rod Escobaria je blízce příbuzný s rodem Neobesseya. Zásadně se však staví proti zařazení Buxbaumova podrodu Pseudocoryphantha (okruh rostlin druhu vivipara) do rodu Escobaria a řadí je do rodu Coryphantha.Escobaria N. L. Britton et J. N. Rose emend. V. John et J. Riha
Václav John a Jan Říha, Rozčlenění rodu Escobaria, Kaktusy 17, 1981

Diagnóza: Jednoduché i trsovité až polštářovité rostliny; kořeny svazčité až kůlovité; tvar těla kulovitý až válcovitý, textura měkká, ale i značně tuhá, povrch formován do padarií, které většinou nesou na svrchní straně brázdu, některé druhy ji však postrádají (sg. Primibaria) anebo ji vlastní jen někteří jedinci populace (sg. Ortegocactus); otrnění většinou husté, zahalující stonek; květy vyrůstají v centru vrcholu až subcentrálně; plody jsou dužnaté, někdy zasychající, válcovité, kulovité až kyjovité; semena černá až světle hnědá, s foveolátní testou, u některých podrodů s perispermem, většinou bez perispermu.

Typová rostlina: Escobaria strobiliformis   (Scheer) Böd.

Diagnosis: Plantae simplices etiam in conglobatione et pulvinati; radicibus ramosis et rapiformibus; corpus globosum ad cylindricum, textura mollis, interdum satis dura, superficies corporis formatur podariis, cum pierumque sulcis in parte superiore, sed aliqua species est sine sulci (sg. Primibaria), sive est apud unum specimenem populationis (sg. Ortegocactus); forma spinarum plerumque densa, latet caulem; flores decrescunt medietate apicis et ad submedietatem; fructus pulposus, interdum siccans, globosus, cylindricus ad corynodes; semen nigrum ad flavofuscum, cum testa foveolata, apud alique subgenus cum perispermio, se plerumque sine perispermio.
Species typica: Escobaria strobiliformis   (Scheer) Böd.Escobaria N. L. Britton et J. N. Rose
Vladislav Šedivý, Atlas kaktusů 1990 - příloha, SPKL při ZO ČZN Klubu kaktusářů Chrudim, 1990

Kompilace popisů Johna a Říhy a Taylora.

Diagnóza: Jednotlivé, trsovité nebo polštáře tvořící rostliny se svazčitými až kůlovitými kořeny; stonek kulovitý až válcovitý, 20-60(100) mm široký, až 200 mm dlouhý, s povrchem rozděleným do bradavek, nesoucích v dospělosti na horní straně brázdu (výjimku tvoří sekce Acharagma); brázda je vlnatá nebo holá, probíhající po celé délce bradavky, beze žláz. Otrnění většinou husté, zahalující stonek. Květy vznikají z báze brázdy dospělých bradavek, vyrůstají na vrcholu stonku nebo v jeho blízkosti; vnější okvětní lístky brvité nebo vzácně celokrajné (sekce Acharagma ); barva květů zelená, zelenožlutá, žlutavá, růžová, červená nebo hnědavá, okvětní lístky obvykle s tmavším středovým proužkem; bliznové laloky bělavé, zelenavě žluté, zelenavé, růžové až hnědavé. Plod nepukavý, dužnatý (vzácně zasychající), kulovitý, kyjovitý, válcovitý, 3-25 mm dlouhý, 2-15 mm široký, červený, zelený nebo žlutozelený, někdy s ojedinělými šupinami. Semena 0,5-2,5 mm velká, světle hnědá až černá s výrazně jamkovitou testou.

Typová rostlina: Escobaria strobiliformis   Scheer ex Böd.
(Escobaria tuberculosa   /Engelm./ Br. et R.)

Escobaria Britton et Rose
D.R.Hunt, N.P.Taylor, G.Charles, The New Cactus Lexicon, DH Books, p. 112, 2006

Diagnóza: Habit low-growing, simple or clustering, depressed-globose to cylindric, tuberculate; areoles elongate, extending via a groove from the tubercle-apex to its axil; spines present; areolar glands absent; flowers arising at upper (adaxial) edge of areola and thus between the tubercles; pericarpel nacked; hypanthium short; outher tepals ciliate-margined; fruit berry-like, ovoid, shortly clavate or cylindric, naked or with one or more small scales near apex, green, pink or red; seeds broadly oval to almost circular, 1-2.15 mm, brown or black-brown, matt, usually deep pitted (par-concave), only slightly so in sect Pleurantha.

Closly related to Mammillaria, but considered to be less highly evolved, with the areole not developing discrete spiniferous and flowering portions, and the flowers arising mostly near the stem-apex. Details of the stigma-lobes, fruits and seeds are essential for accurate identification. Some US authors, including Benson and Zimmerman (ined.) combine the genus with Coryphantha, which similary has grooved tubercles, but this overlooks more specialized features of the two genera and produces therotecal difficulties in the classification of the groupe as a whole. The species referable to Escobaria are divisible into 3 sections as follows:

[1] sect. Escobaria - flowers apical; stigma pink, violet or nearly white; seeds brown, testa deeply pitted.

[2] sect. Neobesseya (Britton et Rose) Taylor - flowers apical; outer tepals ciliate; stigma green or yellow-green; seeds black-brown, testa deeply pitted.

[3] sect. Pleurantha Taylor - flowers lateral or from shoulder (not apical); outer tepals ciliate; stigma white or cream; seeds brown, testa shallowly pitted.


Etymology: For the Mexican brothers Romulo and Numa Escobar.

Distribution: Canada, Cuba, Mexico, USA

Typová rostlina: Escobaria tuberculosa   (Engelm.) Britton et Rose   
Popisy rodů zařazených do rodu Escobaria


Rod Neobesseya

Neobesseya N. L. Britton et J. N. Rose, The Cactaceae, 1923

Jednotlivé nebo trsovité kaktusy, kulaté nebo poněkud stlačené; mamily neuspořádané nebo poněkud spirálovité, většina z nich s brázdou na svrchní straně; květy vznikají blízko vrcholu rostliny, velké, žluté nebo růžové, kvetou pravděpodobně vždy přes den; plod kulatý, jasně červený, nepukavý; semena černá, okrouhlá, jamkovitá, s nápadným bílým arilem.

Uznané jsou čtyři druhy, všechny z Velkých plání v USA.
Jméno rodu připomíná Dr. Charlese Edwina Besseye (1845-1915), profesora University v Nebrasce a po mnoho let jednoho z našich významných učitelů botaniky.
Rod je blízký rodu Coryphantha, ale je velmi odlišný plodem a semeny.

Typová rostlina: Neobesseya missouriensis   (Sweet) Britton et Rose


V současné době je rod Neobesseya zařazen jako sekce rodu Escobaria.
 


ornament

© 2002-2008   Jan Mynar

Last modified June 7, 2008[ HOME ]