Escobaria tuberculosa var. pubescens

synonymum


Rod: Escobaria    Britton et Rose, 1923
Sekce: Escobaria    N. P. Taylor, 1983
Druh: tuberculosa    (Engelm.) Britton et Rose, 1923
Poddruh: tuberculosaSynonyma

Escobaria tuberculosa var. pubescens    (Quehl) Borg, 1951 (1937 ?)


Výskyt a rozšíření

viz   Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa

Popis

viz   Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa

Poznámky

Jméno zvoleno na základě charakteristiky otrnění, pubescens = s pýřitými trny.

V roce 1907 popsal L. Quehl na základě obdržení několika novinek od firmy De Laet z Contichu tři novinky "pocházející z Mexika". Quehl tyto rostliny popsal jako variety Escobaria (tehdy ještě Mammillaria) strobiliformis - mimo jiné i var. pubescens.
Var. pubescens byla charakterizována takto: velmi četné okrajové trny, sněhově bílé, v počtu 30 a více a 5-10 tence šídlovitých středových trnů, které jsou od okrajových těžce rozeznatelné, barva stejná jako u okrajových, v mládí na špici červenavé; bílá barva trnů později šedne.

Vzhledem k obecnému popisu L. Quehla zařadili Britton a Rose v roce 1923 všechny jeho variety do seznamu synonym Escobaria tuberculosa. Jako synonyma jsou tyto variety (mimo var. durispina) považovány do dnes, přestože byly ještě jednou uvedeny samostatně, a to profesorem J. Borgem v roce 1951 (? 1937).


Literatura

Backeberg C. (1961): Die Cactaceae, 5: 2955, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
Šedivý Vl. (1984): Escobaria albicolumnaria Hester nebo Escobaria strobiliformis var. durispina (Quehl) Borg ?, Aztekia, 7(3-4): 64-66.
Šedivý Vl. (1989): Escobaria strobiliformis versus Escobaria tuberculosa, Aztekia, 12: 38-40.
Virt S. (1975): Rod Escobaria Br. et R., Kaktusy, 11: 126.


Pěstování

viz   Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa

 


ornament

© 2002-2008   Jan Mynar

Last modified July 26, 2008[ Druhy a variety ]     [ HOME ]