Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa

Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa


Rod: Escobaria    Britton et Rose, 1923
Sekce: Escobaria    N. P. Taylor, 1983
Druh: tuberculosa    (Engelm.) Britton et Rose, 1923
Poddruh: tuberculosa   Synonyma

Mammillaria tuberculosa    Engelmann, 1856
Cactus tuberculosus    (Engelm.) Kuntze, 1891
Mammillaria strobiliformis var. durispina    Quehl, 1907
Mammillaria strobiliformis var. pubescens    Quehl, 1907
Mammillaria strobiliformis var. rufispina    Quehl, 1907
Mammillaria strobiliformis var. caespitica    Quehl, 1909
Coryphantha tuberculosa    (Engelm.) Orcutt, 1922 [nomen nudum]
Coryphantha tuberculosa    (Engelm.) A. Berger, 1929

Escobaria tuberculosa var. gracilispina    (Quehl) Borg, 1951 (in Backeberg, 1961)

Escobaria arizonica   Hester, 1941 [nomen nudum]; non Buxbaum, 1951

? Mammillaria strobiliformis   Scheer ex Salm-Dyck.: 104, 1850; non Mammillaria strobiliformis Muehl., 1848; nec Mammillaria strobiliformis   Engelm., 1848
Escobaria strobiliformis    auct. non Poselg.
  Escobaria strobiliformis    (Poselger) Boed., 1933. Pro parte, pro rostliny ve sbírkách, ne z hlediska nomenklatoriky.
  Coryphantha strobiliformis    (Poselger) Moran, 1953. Pro parte, pro rostliny ve sbírkách, ne z hlediska nomenklatoriky.


Výskyt a rozšíření

Mexiko (Chihuahua, Durango, Coahuila, snad také Zacatecas), Aldama; Bolson de Mapimi; Jimenez, San Pedro de Las Colonias, Viesca; (Coahuila), Sierra de la Paila, Las Nieves, Cd. Acuna 280 m.n.m., Cuatro Cienegas 735 m.n.m., Saltillo 1250 m.n.m., Parras de la Fuente v 1500 m.n.m. v okolí Parras a v okolí městečka San Pedro de la Colonias; USA (Texas, Nové Mexiko), pohoří Sacramento Mts., na vápencovitých kamenitých svazích ve středních výškových polohách (250 - 1500 m.n.m.), na jihu v Coahuile na sádravcových materiálech, hlinitý a bázický minerální substrát (zásaditý)

Typová lokalita: pohoří blízko El Pasa a na východ, USA / Mexiko

jako lectotype zvoleno: Flounce Mountains pod El Pasem, pod San Elisario na Rio Grande, Chihuahua, Mexiko


Popis

Tělo: modrošedé až zelenkavě šedé, zpočátku okrouhlé, později štíhle sloupovité až válcovité, 120-180 mm vysoké a 25-35 (výjimečně 60) mm široké, bradavky taškovitě uspořádané dlouhé až 6 mm; odnožující
Trny: okrajové: 14-22 (20-30), dlouhé 6-10(15) mm, jehlicové, bílé
středové: (2)-4 (5-9), dlouhé 13-18 mm, silnější a delší než okrajové, všechny šikmé, na konci tmavý vrchol hnědé až černé barvy, dolní odstálý
Květ: až 25 mm široký, růžový někdy až třešňové barvy nebo lososově růžové, zcela otevřený, okvětní lístky úzké; kvete v pozdním jaru a v říjnu
Plody: robustní, kuželovité (až hruškovitého tvaru), červené až šarlatové, jedlé, masité
Semena: drobná, 0,5 mm velká, hnědá až červenohnědá


Poznámky

Nejbližší příbuzný taxon je Escobaria sneedii subsp. sneedii.

V roce 1907 popsal L. Quehl na základě obdržení několika novinek od firmy De Laet z Contichu tři novinky "pocházející z Mexika". Quehl tyto rostliny popsal jako variety Escobaria (tehdy ještě Mammillaria) strobiliformis - var. rufispina, var. pubescens, var. durispina.
Var. pubescens byla charakterizována takto: velmi četné okrajové trny, sněhově bílé, v počtu 30 a více a 5-10 tence šídlovitých středových trnů, které jsou od okrajových těžce rozeznatelné, barva stejná jako u okrajových, v mládí na špici červenavé; bílá barva trnů později šedne.
Var. durispina byla charakterizována takto od variety pubescens se liší pouze počtem středových pichlavých a křehkých trnů.

Vzhledem k obecnému popisu L. Quehla zařadili Britton a Rose v roce 1923 všechny jeho variety do seznamu synonym Escobaria tuberculosa. Jako synonyma jsou tyto variety (mimo var. durispina) považovány do dnes, přestože byly ještě jednou uvedeny samostatně, a to profesorem J. Borgem v roce 1951 (? 1937).
S var. durispina je to podstatně složitější. C. Backeberg převzal bez ověření do 5. dílu své Die Cactaceae údaj W. T. Marshalla (zařadil bezprostředně po popisu nového taxonu Escobaria albicolumnaria Hester tento taxon do synonym Escobaria tuberculosa). C. Backeberg navíc uvedl jako synonyma i Quehlovy variety, u kterých spojil popisy s popisy J. Borga do jednoho celku. U taxonu Escobaria tuberculosa pak uvedl, že se jedná o velmi variabilní druh, s obtížně rozlišitelnými okrajovými a středovými trny. Backebergův závěr zní, že v této skupině existuje pouze jeden taxon a otiskuje barevnou fotografii (bez bližšího údaje o původu) rostliny Escobaria tuberculosa var. durispina, kterou získal z Holandska. Na tuto fotografii, se však nehodí popis L. Quehla o nepatrném počtu středových trnů, nýbrž vyobrazená rostlina odpovídá popisu J. P. Hestera.
Na základě Backebergova díla provedl D. Cowper v Texasu sběry takovéto rostliny, která byla dále distribuována H. Kuenzlerem a který tyto rostliny uložil do herbáře. V roce 1969 tuto herbářovou položku prohlásil L.Benson za typ a od té doby ji vede samostatně jako durispina, přičemž ostatní Quehlovy variety neuznává. Hesterovu rostlinu považuje za nejasný taxon.
V roce 1969 však D. Weniger provedl vlastní pozorování, na základě kterých prohlásil, že tato rostlina není v žádném případě příbuzná s taxonem Escobaria tuberculosa. Tento závěr potvrdil v roce 1972 D. A. Zimmerman na základě svých terénních výzkumů a studia herbářů.

Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa se liší od taxonu Escobaria albicolumnaria především charakterem a počtem trnů a v jejich uspořádání (tuberculosa jich má podstatně méně, ale má navíc typický spodní středový trn, který je pro tento taxon charakteristický), dále ve velikosti a bohatosti květu (u tuberculosa je květ větší s menším počtem okvětních lístků) a v plodu a semenech (tuberculosa má plod červený a dvakrát tak menší semena).

Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa bývá někdy zaměňována za Escobaria dasyacantha. Zde jsou hlavní rozlišovací znaky: Esc. tuberculosa subsp. tuberculosa má štíhlý vzrůst, jinak uspořádané trny s charakteristicky odstálým dolním středovým trnem, relativně velké, zcela otevřené květy, robustní kuželovitý plod, hnědá, velmi drobná semena. Esc. dasyacantha má robustní, krátce válcovité tělo s početnými středovými, nepravidelně rozloženými trny, malé, ne zcela otevírací květy, červený štíhlý válcovitý plod a velká černá semena.

A. D. Zimmerman došel v roce 1985 k názoru, že pod jménem Escobaria strobiliformis (Poselger) Boed. byl popsán taxon Escobaria chihuahuensis a teprve později došlo k záměně se jménem Escobaria tuberculosa. Tím pádem zařazuje Escobaria strobiliformis mezi synonyma Escobaria chihuahuensis.
E. F. Anderson (2001) a posléze i Taylor, Hunt a Charles (2006) tento názor přebírají. Zároveň však pod taxon Escobaria tuberculosa řadí jako synonymum taxon varicolor.

Průměrná teplota a srážky v oblastech Las Nieves, Cd. Acuna, Cuatro Cienegas, Saltillo a Parras de la Fuente viz článek Milana Zachara Klimatologické podmienky áridných oblastí Mexika.


Literatura

redakce Aztekia (1979): Přehled rodu Escobaria Br. a R., Aztekia, 2(3): 27-28.
Anderson E. F. (2001): The Cactus Family, 308-312, Timber Press Portland, Oregon.
Britton N. L., Rose J. N. (1923): The Cactaceae, 4, Washington.
Fencl O. (1983): Kaktusy Nového Mexika, Kaktusy, 19: 122-125.
Haage W. (1969): Kniha o kaktusoch, Obzor Bratislava.
Hofer A. (1992): Mexiko 1990 - mimořádná cesta za kaktusy, Aztekia, 15: 33.
Hunt D. R., Taylor N. P., Charles G. (2006): The New Cactus Lexicon, 113, 115, 323, DH Books.
John V., Říha J. (1981): Rozčlenění rodu Escobaria Br. et R., Kaktusy, 17: 40-44, 63-66.
Lüthy J. M. (1989): Escobaria tuberculosa (Engelm.) Br. et R. und E. tuberculosa var. varicolor (Tieg.) Brack et Heil, zwei ökologische Vikarianten, Kakt. und and. Sukk., 40(1): 2-5.
Lüthy J. M. (1989): Escobaria tuberculosa (Engelm.) Br. et R. a Escobaria tuberculosa var. varicolor (Tieg.) Brack et Heil, dvě ekologické vikarianty (překlad R.Dufek), Aztekia, 12: 40-42.
Mazel B. (1987): Výskyt a rozšíření mexických kaktusů, Aztekia, 10.
Říha J. (1974): Coryphantha (Escobaria) organensis Zimmermann spec. nova, Kaktusy, 10: 102-104.
Říha J. (1976): Escobaria orcuttii Böd., Kaktusy, 12: 29-32.
Říha J. (1976): Escobaria strobiliformis Böd., Kaktusy, 12: 52-54.
Říha J., Šedivý Vl. (1978): Escobaria henricksonii, Aztekia, 1(2): 17-19.
Říha J., Šubík R. (1992): Encyklopedie kaktusů, Zemědělské nakladatelství Brázda.
Šedivý Vl. (1983): Escobaria dasyacantha a její okruh, Kaktusy, 19: 27-28.
Šedivý Vl. (1984): Escobaria albicolumnaria Hester nebo Escobaria strobiliformis var. durispina (Quehl) Borg ?, Aztekia, 7(3-4): 64-66.
Šedivý Vl. (1989): Escobaria strobiliformis versus Escobaria tuberculosa, Aztekia, 12: 38-40.
Šedivý Vl. (1990): Escobaria albicolumnaria Hester, Atlas kaktusů, 5: 19, SPKL při ZO ČZS Klubu kaktusářů Chrudim.
Šedivý Vl. (1990): Escobaria dasyacantha (Engelm.) Br. et R. var. dasyacantha, Atlas kaktusů, 5: 20, SPKL při ZO ČZS Klubu kaktusářů Chrudim.
Šedivý Vl. (1990): Rod Escobaria Britton et Rose, Rod Ortegocactus Alexander, Atlas kaktusů 1990 - příloha, SPKL při ZO ČZS Klubu kaktusářů Chrudim.
Taylor N. P. (1986): The Identification of Escobarias (Cactaceae), Brit. Cact. Succ. J., 4(2): 36-44.
Virt S. (1975): Rod Escobaria Br. et R., Kaktusy, 11: 111-114, 126-127.
Weninger D. (1969): Cacti of the Southwest, 133-140.
Wuhlhelm H. (1987): ?, Kakteen-Sukkulenten (DDR), 22: ?.


Pěstování

Pěstování pravokořených rostlin není obtížné. Rostliny vyžadují dostatek slunečního záření a tepla. Zimování je vhodné při teplotách do 10°C.


Vyobrazení

Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa
Foto a sbírka: Jan Mynář

 


ornament

© 2002-2008   Jan Mynar

Last modified July 27, 2008[ Druhy a variety ]     [ HOME ]