Escobaria missouriensis var. similis

Escobaria missouriensis var. similis


Rod: Escobaria    Britton et Rose, 1923
Sekce: Neobesseya    (Britton et Rose) N. P. Taylor, 1983
skupina Escobaria missouriensis
Druh: missouriensis    (Sweet) D. R. Hunt
Poddruh: similis    (Engelm.) comb. provisorum pro subsp.Synonyma

Mammillaria similis   Engelmann et Gray, 1845
Mammillaria nuttalli var. similis   (Englm. et Gray) Engelmann, 1856
Cactus radiosus var. similis    (Engel. et Gray) J. M. Coulter, 1894
Coryphantha similis    (Engelm. et Gray) Britton et Rose, 1913
Neobesseya similis    (Engelm. et Gray) Britton et Rose, 1923
Neobesseya missouriensis var. similis    (Engelm. et Gray) A. B. Doweld, 2000

Mammillaria similis var. caespitosa    Engelmann, 1850
Coryphanrha missouriensis var. caespitosa    (Engelm.) L. Benson, 1969

Escobaria missouriensis var. caespitosa    (Engelm.) D. R. Hunt, 1978

Mammillaria similis var. robustior    Engelmann, 1850   (pravděpodobně synonymum pro Coryphantha sulcata nebo její okruh)
Coryphantha missouriensis var. robustior    (Engelm.) L. Benson, 1969.   pro parte, pro rostliny ve sbírkách.
Escobaria missouriensis var. robustior    (Engelm.) D. R. Hunt, 1978.   pro parte, pro rostliny ve sbírkách.

Mammillaria wissmannii    Hildm., 1898   (pravděpodobně synonymum pro Coryphantha sulcata nebo její okruh).   pro parte, pro rostliny ve sbírkách.
Neobesseya wissmannii    (Hildm.) Britton et Rose, 1923.   pro parte, pro rostliny ve sbírkách.
Coryphantha wissmannii    (Hildm.) A. Berger, 1929.   pro parte, pro rostliny ve sbírkách.

Neobesseya rosiflora    M. S. Lahman, 1939


Výskyt a rozšíření

USA (Texas, východní Oklahoma, jihovýchodní Kansas, Arkansas, Louisiana), v níže položených travnatých rovinách

Typová lokalita:


Popis

Tělo: zploštěle kulovité, trsovité, velké shluky, až 100 mm v průměru; bradavky až 20 mm dlouhé
Trny: okrajové:   10-17, bílé, šedé, někdy s tmavou špicí
středové:    0-1, často chybějí
Květ: variabilní (žlutý, olivový, zelený, bronzový, někdy narůžovělý), 50-62 mm velký; vnější okvětní lístky roztřepené; vnitřní okvětní lístky dlouze zašpičatělé až zúžené, světle žluté až růžové
Plody: kulovité až eliptické, červené, 15-22 mm v průměru
Semena: 1,5-2,5 mm dlouhá


Poznámky

Na těchto stránkách je uvedena provizorní kombinace taxonu similis na úroveň poddruhu. Pod tímto jménem se skrývá tzv. "jižní - texaská forma" Esc. missouriensis. Oprávněnost poddruhu je však nutno ještě ověřit, popřípadě jej zařadit mezi synonyma nominátního poddruhu.

Jména similis a caespitosa reprezentují zřejmě stejný taxon. V použití jednoho či druhého jména se botanici rozcházejí. Jedni poukazují na taxonomickou oprávněnost jména Mammillaria similis Engelmann, druzí pak odkazují na údajné Engelmannovo rozhodnutí z roku 1857, kde je zdůvodněno použití nového jména caespitosa . N. P. Taylor však zachovává základní nomenklatorické pravidlo priority a používá jméno similis.

E.F.Anderson (2000) řadí tento taxon, stejně jako všechny ostatní variety, resp. poddruhy a jejich synonyma s výjimkou poddruhu asperispina k taxonu Escobaria missouriensis subsp. missouriensis.


Mammillaria similis Engelm. et Gray var. caespitosa Engelmann, 1850.
Všeobecně považována za synonymum taxonu similis.


Mammillaria similis Engelm. et Gray var. robustior Engelmann, 1850.
Pravděpodobně se jedná o synonymum pro Coryphantha sulcata nebo její okruh (Taylor, 1983; Šedivý, 1990).
Ze vzorků rostlin uložených v herbáři missourijské botanické zahrady v St. Louis vyplývá, že uchovaný květ postrádá základní znak rodu Escobaria resp. Neobesseya. Vnější okvětní lístky nejsou neobrvené.
Dle D. Wenigera z univerzity v San Antoniu v Texasu, který tuto rostlinu bezúspěšně hledel, popis odpovídá netypické rostlině Coryphantha sulcata. Tato rostlina se vyskytuje ve stejné lokalitě jako Engelmannem popisovaná Mammillaria similis var. robustior. Další srovnání živých rostlin od Kerrville s herbářovým materiálem, uloženým pod jménem Neobesseya wissmannii potvrdilo tuto teorii. (Šedivý, 1990)
Nomenklatoricky je tedy jméno robustior synonymem Cor. sulcata, ale z části (platí pro některé rostliny pěstované ve sbírkách) je rovněž synonymem pro Esc. missouriensis.


Mammillaria wissmannii Hildman ex K. Schumann, 1898.
Areál výskytu Neobesseya wissmanni se rozprostírá v severním a jihozápadním Texasu.
Pravděpodobně se jedná o synonymum druhu Coryphantha sulcata nebo jejího okruhu (Taylor, 1983; Šedivý, 1990). Například Gürkeho kresba v K. Schumann /1904, Tafel 5/ připomíná právě C. sulcata, především vyobrazením tvorby odnoží.
Teprve v průběhu následujících let byly pod jméno zařazeny rostliny z okruhu Esc. missouriensis. Proto lze jméno wissmannii považovat za synonymum similis jen z části, a to pro rostliny pěstované ve sbírkách. Z hlediska nomenklatoriky patří mezi synonyma C. sulcata.


Neobesseya rosiflora M. S. Lahman, 1939.
Rostlina popsaná M. S. Lahman pochází z Oklahomy, konkrétně z lokality na prérii západně od Tulsy. Opakované sběry provedli Blauch a Gätewood z oklahomské university v roce 1962 poblíž Ponca City, Oklahoma. Další sběry nejsou od té doby známé.
Popis: Květ - v průměru 35-40 mm veliký, s velmi úzkými, čárkovitými a zašpičatělými vnitřními okvětními lístky (petály) růžově červené barvy s tmavším středním proužkem téže barvy; vyrůstají poblíž temene z axilárního konce brázdy, který sahá na dorsální straně asi do 2/3 bradavky a končí chomáčkem bílé vaty, ze které vyráží poupě; otevírá se v poledních hodinách; plody - červené; semena - černá, jamkovaná.
V popisu M. S. Lahman je však uvedeno, že barva blizny je bílá. Toto by odporovalo zařazení taxonu do sekce Neobesseya, a tím i mezi synonyma okruhu missouriensis. Je pravděpodobné, že by se mohlo jednat i taxon blízký okruhu Esc. vivipara. Tuto možnost je nutno však ještě prověřit.


Literatura

Anderson E. F. (2001): The Cactus Family, 311, Timber Press Portland, Oregon.
Britton N. L., Rose J. N. (1923): The Cactaceae, 4, Washington.
John V., Říha J. (1981): Rozčlenění rodu Escobaria Br. et R., Kaktusy, 17: 40-44, 63-66.
Kníže K. (1967): Neobesseya wissmannii (Hildm.) Br. et R., Kaktusy, 3: 72.
Kümmel F., Klügling K. (1987): Winterharte Kakteen, Neumann Verlag Leipzig - Radebeul.
Šedivý Vl. (1990): Escobaria missouriensis a ostatní "neobeseje", Aztekia, 13.
Šedivý Vl. (1990): Rod Escobaria Britton et Rose, Rod Ortegocactus Alexander, Atlas kaktusů 1990 - příloha, SPKL při ZO ČZS Klubu kaktusářů Chrudim.
Štembera J. (2002): Neobesseya wissmannii Br. & R. ?, Kaktusy, 38(3): 70-71.
Virt S. (1983): Neobesseya rosiflora ?, Aztekia, 6(1): 28-31.
Ziegrosser J. (2002): O mrazuvzdorných - jak to vidím já, Kaktusy, 38(3-4): 83-85, 119-121.


Pěstování

Není náročné.

Rostliny pěstované pod označením Neobesseya wissmannii lze většinou bez problémů pěstovat celoročně pod širým nebem bez zakrytí.

Vyobrazení

Rostlina prodávaná v České republice jako Neobesseya wissmannii.
sbírka Jan Mynář
< Foto: Jan Mynář 6/2003 >

 


ornament

© 2002-2008   Jan Mynar

Last modified July 20, 2008[ Druhy a variety ]     [ HOME ]