Escobaria missouriensis var. marstonii

Escobaria missouriensis var. marstonii

synonymum


Rod: Escobaria    Britton et Rose, 1923
Sekce: Neobesseya    (Britton et Rose) N. P. Taylor, 1983
skupina Escobaria missouriensis
Druh: missouriensis    (Sweet) D. R. Hunt
Poddruh: navajoensis    F. Hochstätter, 1996Synonyma

Coryphantha marstonii    E.U.Clover, 1938   (pravděpodobně synonymum pro Escobaria vivipara var. arizonica)
Coryphantha missouriensis var. marstonii    (Clover) L. Benson, 1969 pro parte
Escobaria missouriensis var. marstonii    (Clover) D. R. Hunt, 1978 pro parte

Neobesseya arizonica    Hester, 1941


Výskyt a rozšíření

USA (jižní Utah, severní Arizona) Rocky Mountain Montane Forest a jižní Juniper Pinyon Woodland

Typová lokalita: Hells Backbone, horní část Boulder, Garfield County, Utah (USA) [platí pro Coryphantha marstonii]


Popis

Tělo: zploštěle kulovité, 30-70 mm velké, trsovité
Trny: okrajové:   (8)9-12(14) + chomáč v horní části areoly, rohovinové až světle hnědé, štíhlé, ohnuté
středové:    0-3, obvykle delší než okrajové
Květ: žlutý, 35-50 mm v průměru i dlouhý
Plody:
Semena: 2-2,5 mm velká


Poznámky

Rostliny sbíral např. Clover (1938) v Kaibab Buckskin Mountains, Coconino County, Arizona; L. & R. L. Benson (1953) na východní straně Buckskin Mountains, Kane County, Utah; Davis (1964) v House Rock Vally, Arizona; Doman (květen 1971) několik kilometrů severně od Grand Canyon, Arizona; Kirckpatrick (1971) u Tuweep Road, Arizona; L. & R. L. Benson v Buckakin Mountains, Paria River, Kane County, Utah.

Popis Escobaria missouriensis subsp. navajoensis se až na malé, nevýznamné odchylky shoduje s rostlinami popsanými Bensonem (1969) a pěstovanými jako Coryphantha missouriensis var. marstonii. V souladu s důvody popsanými v disertační práci A. D. Zimmermana (1985, 275) nelze jméno marstonii pro tyto rostliny použít a jako nové jméno proto považuji jméno uveřejněné F. Hochstätterem (1996).

Podle A. D. Zimmermanna (1985, 275) byla pod jménem Coryphantha marstonii popsána rostlina Esc. vivipara var. arizonica a teprve později (Benson, 1969) byly pod toto jméno chybně zařazeny rostliny z okruhu Esc. missouriensis. Z hlediska nomenklatoriky je jméno synonymem pro Esc. vivipara var. arizonica, ale z části platí jako synonymum pro Esc. missouriensis subsp. navajoensis vztahující se na rostliny pěstované ve sbírkách.

E. F. Anderson (2001) řadí tento taxon, stejně jako všechny ostatní variety, resp. poddruhy a jejich synonyma, s výjimkou poddruhu asperispina, k taxonu Escobaria missouriensis subsp. missouriensis.


Literatura

Anderson E. F. (2001): The Cactus Family, str.311, Timber Press Portland, Oregon.
Benson L. D. (1969): Cacti of Arizona, ed. 3: 194-204, University of Arizona Press.
John V., Říha J. (1981): Rozčlenění rodu Escobaria Br. et R., Kaktusy, 17: 40-44, 63-66.
Klikar J., Štembera J. (1996): Ach, ty eskobárie, Kaktusy, 32: 16-18.
Pötschke A. (1999): Escobaria missouriensis (Sweet) Hunt ssp. navajoensis Hochstätter ssp. nov. Ein neuer Subspecies aus dem Navajo County in Mittel-Arizona. Nach einem Beitrag aus "Kaktusblüte" vom April 1997 von F.Hochstätter, Mtbl. AfM, 23(2): 111-115.
Šedivý Vl. (1990): Escobaria missouriensis a ostatní "neobeseje", Aztekia, 13: 39-48.
Šedivý Vl. (1990): Rod Escobaria Britton et Rose, Rod Ortegocactus Alexander, Atlas kaktusů 1990 - příloha, SPKL při ZO ČZS Klubu kaktusářů Chrudim.
Zimmerman A. D. (1985): Systematics of the genus Coryphantha (Cactaceae), PhD. thesis, University of Texas, Austin.


PěstováníVyobrazení

Rostlina vedená pod jménem Escobaria missouriensis var. marstonii Lz 812, Arizona Strip, Az. (USA)
Archív Armin Pötschke
< Foto: Eberhart Lutz >

 


ornament

© 2002-2008   Jan Mynar

Last modified July 19, 2008


[ Druhy a variety ]     [ HOME ]