Escobaria  spec.  Las Palomas  


Další informace o taxonu - Other information about the taxon - Andere Auskünfte über das Taxon

Fotografie - Photographs - Fotografien

Esc031 Publikováno jako:
Published as:
Publiziert als:
Escobaria sp. Las Palomas
Publikace / www:
Publication / www:
Veröffentlichung / www:
Vyobrazení převzato z článku John V.: Escobaria zilziana (Böd.) Backbg., Kaktusy 23:102 (1987)
Autor (datum):
Author (date):
Autor (Datum):
Václav John
Lokalita / sbírka:
Site / collection:
Lokalität / Sammlung:
?  
Foto: ESC031   Poznámky:
Notes:
Bemerkungen:
Archív: Jan Mynář.


Další informace o taxonu - Other information about the taxon - Andere Auskünfte über das Taxon

 


ornament

© 2002-2008   Jan Mynar

Last modified July 21, 2008


[ Galerie cz / en / de ]     [ HOME ]