Diskuse


Escobaria hesteri (Y. Wright) Buxbaum - výskyt a rozšíření

Hans Havel (A)

 Příspěvky k tomuto tématu zasílejte prosím na escobaria@atlas.cz .17.1.2008
Hans Havel - e-mail: hahavel@aon.at

Stále více se zajímám, jak velké je území rozšíření rostliny. Dělám si proto pro určité rostliny databázi výskytu. Tentokrát jsem se rozhodl uveřejnit téměř neuvěřitelnou zprávu - údaje o rozšíření Esc. hesteri.

Esc. hesteri byla pojmenována Ysabelou Wright v roce 1932 na počest svého objevitele. Jako oblast výskytu byl udán Brewster County, TX.
Typová lokalita: Blízko Mount Ord, přibližně 10 mil jihovýchodně od Alpine, Brewster Co., TX.


Obr. 1 - Esc. hesteri, Lenox, Brewster Co., TX


Známé mi je jen jedno uveřejnění, které prozkoumalo výskyt rostliny a sice článek od Geralda G. Rauna (Department of Biology, Sul Ross State University Alpine, TX 79832) "Distribution and population density of Coryphanta hesteri in the Big Bend Region of Texas" v Cactus and Succulent Journal (US), Vol.68 (1996).
V této studii bylo uvedeno, že Heil & Anderson v článku pro US Fish and Wildlife Service oznámili 9 stanovišť okolo Marathon, Brewster Co., TX. Čtyři další populace byly nalezeny na podnět autora Geralda G. Rauna při systematických zkoumáních studentů v rámci okruhu 17 mil kolem Marathonu.

V německy mluvícím prostředí mi není známá žádná zmínka o dalších stanovištích až do popisu Esc. grata, Coahuila, Mex. Ta se zdá být blízkou příbuznou Esc. hesteri.

V roce 2004 jsem poprvé slyšel od jednoho kaktusáře z Würzburgu, že byla blízko Sierra Carmen, Coahuila nalezena rostlina, která je podobná Esc. hesteri Byl jsem velmi šťastný, že jsem dostal z jeho pozdějšího výsevu rostlinku. Ta kvetla o jeden rok později a podle mého názoru je to typická Esc. hesteri.


Obr. 2 - Esc. hesteri, rostlina blízko Sierra Carmen, Coah.


Esc. grata byla sice popsána M. Kaplanem, L. Kuntem a J. Šnicerem již v roce 2001, byla mi však tehdy ještě neznámá a dodnes se mi nepodařilo sehnat druhově čistou rostlinu.
Výskyt: Sierra el Buro, Coahuila, Mexiko

Ovšem měl bych od rakouských "sběratelů" dostat rostliny, jejichž semena sbírali v roce 1992 u silnice Coah. 53, východně od Caberones, Coahuila, což může být vzdušnou čarou vzdáleno přibližně 40 km od naleziště Kaplana & spol.


Obr. 3 - Esc. grata? u silnice Coah. 53


Letos na počátku léta jsem zažil dvě překvapení, která byla téměř neuvěřitelná. Jeden přítel z Norimberku nalezl rostlinu blízko Ocampo, Coah., rostlina je podle vzhledu a květu normální Esc. hesteri, semena jsem bohužel ještě neviděl.


Obr. 4 - Esc. hesteri, poblíž Ocampo, Coah.


Druhé překvapení bylo ještě neuvěřitelnější, blízko Real de Catorce, SLP nalezl rostlinu, která se rovněž shoduje s Esc. hesteri Tam lze očekávat nějakou tu Neolloydia ale žádnou Esc. hesteri. Zde jsem taktéž ještě neviděl žádná semena.


Obr. 5 - Esc. hesteri poblíž Real de Catorce, SLP


Dále jsem slyšel, že byly nalezeny rostliny jihozápadně a západně jen několik km od Cuatro Cienegas, Coahuila, které byly jedněmi pokládány za Esc. vivipara a jinými za Esc. hesteri Tehdy ještě nikdo neměl možnost vidět květy.

Poněvadž toto daleko přesahuje nynější znalosti o rozšíření Esc. hesteri chtěl bych apelovat na všechny návštěvníky států Coahuila a Texas, aby poskytli svá eventuální pozorování. Věřím, že jsou pro všechny pěstitele escobárií velmi zajímavé.

Odpověď prosím zasílejte na e-mail Jana Mynáře nebo Hanse Havla hahavel@aon.at.

Překlad: Jan Mynář  


02.02.2008
Vladislav Šedivý - e-mail: vladsedivy@centrum.cz

To je pecka, připomíná mi to situaci okolo C. ramillosa, rostlina v USA pod zákonem, v Mexiku tisíce rostlin od hranic až po Cuatrocienegas.


 


02.02.2008
Jaroslav Šnicer - e-mail: cult.tricka@seznam.cz

Jen na doplnění dnešní debaty. Domnívám se, že kromě rostliny na obr.1, kterou považuji za Esc. hesteri je vše ostatní Esc. grata (květ i habitus je přece jenom jiný).
Už v roce 2000 jsme nalezli dvě lokality s poněkud odlišnými formami Esc. grata. Jednu u Mina el Tule (TL) a druhou u silnice z Melchor Muzquiz na Boquillas del Carmen. Na prvním stanovišti jsme nalezli několik velikých trsů - to byla první z odlišností od Esc. hesteri. Na druhé lokalitě rostla Esc. grata jednotlivě. Velmi nás tehdy zaskočily květy. Možná se mnou nebudou ostatní diskutující souhlasit, ale jsou od hesteri relativně snadno odlišitelné. Převažující bílá barva trnů je sice sekundární záležitost, ale spolu s několika dalšími znaky nakonec přispěla k popisu nového taxonu. Blízkost k Esc. hesteri jsme komunikovali směrem k veřejnosti celkem jasně. Připouštěli jsme dokonce druhovou podřízenost a možnost kombinace.

Nesouhlasím ale se synonymizací Esc. grata. Tři roky na zpátkek jsem dokonce i přes nesouhlas kolegy Grzegorze Matuzsewského rostlinu od Ocampo identifikoval jako Esc. grata. Stojím si za tím i dnes. Stejně tak v případě rostliny od Real de Catorce. Pokud se mýlím, budu z toho veřejně usvědčen a dobře mi tak. V únoru 2007 jsme s kolegy nalezli další stanoviště v Sierra de la Paila. Zdejší forma je lehce odnožující a poněkud robustnější. Drží si mnohem častěji i středové přiléhavé trny a vzdáleně připomíná Esc. zilziana. To je ale pravděpodobně jen pouhá podobnost. Real de Catorce pro mne zůstává objevem zcela fantastickým a nálezci blahopřeji. Na druhou stranu si výskyt v oblasti Real de Catorce umím představit. V oblasti lze nalézt nejižnější populace Epithelantha bockei - tomu by dříve uvěřil jen málokdo. Nalezli jsme zde i jeden nový druh rodu Lophophora, Mammillaria coahuilensis !!! a zajímavou formu Coryphantha hintonii. Přoč by s bockei a fossuratus ssp. hintonii nemohla docestovat i Esc. grata. Příroda nás neustále překvapuje. Děkuji všem za tuto hezkou debatu.


Obr. 6 - Esc. grata, Sierra de la Paila, Coahila, Mexiko.


 


03.02.2008
Jan Říha - e-mail: riha.j@sendme.cz

Ohledně Esc. hesteri myslím, že skutečný nominátní taxon je znám pouze od Marathon, TX. Jižní příbuzní, vyskytující se v Mexiku, jsou všechno poddruhy grata. Kombinace již byla provedena, a tak navrhuji pro mexické rostliny použít jméno Esc. hesteri subsp. grata.


Překlad: Jan Mynář  


03.02.2008
Jan Mynář - e-mail: escobaria@atlas.cz

Pouze doplňuji, že nové kombinace Esc. hesteri subsp. hesteri a Esc. hesteri subsp. grata naleznete v článku

Lüthy J., Dicht R. (2007): "Outstanding but overlooked: E. hesteri ssp. grata (M. Kaplan, L. Kunte & J. Šnicer) J. Lüthy & Dicht from Coahuila, Mexico", Cactus World, No.3, 2007.

Zatím tento článek nemám naskenovaný, pokud jej však někdo máte, pošlete mi jej. Určitě by doplnil tuto diskusi.


 


20.01.2009
Jaroslav Šnicer - e-mail: cult.tricka@seznam.cz

Vážení, chystám se na další cestu do Mexika. Chtěl bych doplnit informace o výskytu Esc. hesteri subsp. grata. Proto bych Vás chtěl poprosit o poskytnutí bližších informací o výskytu subsp. grata na lokalitách u Cuatrocienegas a Real de Catorce. Předem mnohokrát děkuji.
Jarda


 


18.9.2023
Jan Mynář - e-mail: escobaria@atlas.cz

Začátkem září mi vykvetlo několik rostlin E. hesteri subsp. hesteri a E. hesteri subsp. grata. Rozhodl jsem se proto doplnit diskuzi o fotografie těchto rostlin, souhrn všeobecně známých lokalit a mapu rozšíření taxonu Escobaria hesteri.


Mapa 1 - Orientační rozšíření taxonu Escobaria hesteri

Dále uvádím jednotlivé lokality, které zatím znám.

Escobaria hesteri subsp. hesteri:

  - Mount Ord, Alpine, Brewster Co., Texas, USA - typová lokalita,
  - okolí Marathon, Brewster Co., Texas, USA.

Esc2903

Obr. 7 - E. hesteri subsp. hesteri
SB 430 Brewster County, Texas, USA

Foto a sbírka Jan Mynář (09/2023)

Esc2902

Obr. 8 - E. hesteri subsp. hesteri
 

Foto a sbírka Jan Mynář (09/2023)

Esc2908

Obr. 9 - E. hesteri subsp. hesteri
E of Marathon, Brewster County, Texas, USA

Foto Jan Müller (2018)

Escobaria hesteri aff. subsp. hesteri nebo subsp. grata:

Velmi zajímavý objev, i když někteří nesouhlasí s tím, že se vůbec jedná o rostlinu E. hesteri. Zajímavé proto bude sledovat, jestli se podaří potvrdit toto pozorování.

  - N of Big Bend Ranch State Park, Presidio Co., Texas, USA; podrobnosti viz www.inaturalist.org/observations/151781020.

Esc

Obr. 10 - E. hesteri ? subsp. hesteri nebo subsp. grata
N of Big Bend Ranch State Park, Presidio Co., Texas, USA

Foto Reid Hardin
www.inaturalist.org/observations/151781020

Esc

Obr. 11 - E. hesteri ? subsp. hesteri nebo subsp. grata
N of Big Bend Ranch State Park, Presidio Co., Texas, USA

Foto Reid Hardin
www.inaturalist.org/observations/151781020

Esc

Obr. 12 - E. hesteri ? subsp. hesteri nebo subsp. grata
N of Big Bend Ranch State Park, Presidio Co., Texas, USA

Foto Reid Hardin
www.inaturalist.org/observations/151781020

Escobaria hesteri subsp. grata:

  - Sierra del Burro, Coahuila, Mexico - typová lokalita,


Obr. 13 - E. hesteri subsp. grata (syn. E. grata)
Sierra el Burro, Monclova, Coahuila, Mexico
Foto Jaroslav Bohata
v Kaplan M., Kunte L., Šnicer J.: Nový druh eskobárie ze severu Mexika - Escobaria grata Kaplan M., Kunte L., Šnicer J. spec. nova, Kaktusy, 37(2):34-37. 2001.


  - Mine el Tule, Melchor Muzquiz, Coahuila, Mexico,


Obr. 14 - E. hesteri subsp. grata
MK 140.430A Melchor Muzquiz, Coahuila, Mexico
Foto a sbírka Jan Mynář (09/2023)


  - Road No. 53, between Caberones and Babia, Coahuila, Mexico,


Obr. 15 - E. hesteri subsp. grata
W 46-88, Caberones, Coahuila, Mexico
Foto a sbírka Jan Mynář (09/2023)


  - Sierra del Carmen, Coahuila, Mexico, viz obr. 2,

  - Puertecitos, W of Ocampo, Coahuila, Mexico,


Obr. 16 - E. hesteri subsp. grata
W of Ocampo, Coahuila, Mexico
Foto a sbírka Jan Mynář (09/2023)


  - Cuatrocienegas, Coahuila, Mexico, obrázek zatím nemám,

  - Sierra de la Paila, Coahuila, Mexico, viz obr. 6,

  - Loma Los Angeles, Coahuila, Mexico,


Obr. 17 - E. hesteri subsp. grata (syn. E. grata)
GM 660 Lomas los Angeles, 730 m, Coahuila, Mexico
Foto Grzegorz Matuszewski (2002)


  - San Pedro, Coahuila, Mexico,


Obr. 18 - E. hesteri subsp. grata
GM 1499 San Pedro, Coahuila, Mexico
Foto a sbírka Jan Mynář (09/2023)


  - Real de Catorce, San Luis Potosí, Mexico, viz obr. 5.Pokud byste znali ještě nějaké další lokality, byl bych rád, kdybyste se o ně podělil (stačí alespoň oblast, není potřeba uvádět podrobné údaje). Cílem je zmapovat celkové rozšíření taxonu.

Další fotografie rostlin z lokalit by byly také zajímavé.

Jan Mynář


 


23.9.2023
Hans Havel - e-mail: hahavel@gmx.at

Viděl jsem doplnění diskuze o E. hesteri. Před lety jsem byl pyšný, že jsem se dozvěděl o tolika lokalitách, protože práce profesora z University v Austin/Alpine uvádí pouze rozšíření zóně s novaculitem. Teď vidím, jak daleko to rozšíření sahá. Rád bych ještě něco dodal k lokalitě Real de Catorce.

Původně jsem lokalitu pojmenoval Real de Catorce na základě nálezu mého nedávno zesnulého přítele Dr. Ericha Schrempfa. Rostlinu našel na vrstvené kamenné zdi domu v Real de Catorce. Získal jsem malou odnož, která však v určitém okamžiku uhynula. Stejnou zkušenost měl i Erich, a tak se po této zdi podíval při jedné ze svých dalších cest. Ale ani tam už rostlina nebyla. Když se na rostlinu zeptal majitele zdi, nedokázal mu říct ani odkud pochází, ani kde se v okolí vyskytuje. Erich hledal v okolí Catorce, ale nic nenašel. Je možné, že se jedná o rostlinu z jiné oblasti a ne z okolí Catorce.

Hans Havel


Překlad:   Jan Mynář


Příspěvky k tomuto tématu zasílejte prosím na escobaria@atlas.cz .

Formulář pro založení nové diskusní stránky - nová diskuse .