Escobaria grata     Kaplan M., Kunte L., Šnicer J. spec. nova, Kaktusy, 37 : 34-37, 2001


Escobaria grata

Popis:

Escobaria grata    Kaplan M., Kunte L., Šnicer J. spec. nova

Stonek z počátku jednotlivý, vejčitý, ve stáří mírně sloupovitý při bázi vytvářející několik odnoží. Výška dospělých exemplářů obvykle 70 mm, šířka stonku 40 mm.
Povrch stonku je rozdělen mnoha těsně vedle sebe nahloučenými bradavkami jejichž délka je 10 mm a šířka při bázi bradavky 5 mm. Na vnitřní straně bradavek probíhá mělká, avšak výrazná brázda dlouhá 8 mm vedoucí ž ke květní části areoly v paždí bradavky.
Trny vyrůstající z eliptické areoly dlouhé 1 mm, jsou okrajové. Dolní mají délku 4-6 mm, horní 10-14 mm. Horní trny v areolách u vrcholu rostliny jsou velmi husté a na první pohled tak budí dojem trnů středových. Barva trnů je šedavě bílá s hnědou až černající špičkou.
Květ při rozevření až 30 mm v průměru, dlouhý 25 mm. Vnější okvětní lístky jsou světle narůžovělé barvy, brvité (s chmýřitě roztřepeným okrajem). Vnitřní okvětní plátky jsou uspořádány do dvou centrálních kruhů. Mají zářivě růžověfialovou barvu, která je uprostřed okvětního lístku tmavší. Blizna je pětiklanná, jednotlivé bliznové laloky jsou světle žluté, tyčinek je mnoho, přičemž prašníky jsou výrazně žluté barvy.
Plodem je vysychavá kulovitá bobule o průměru přibližně 10 mm, která obsahuje obvykle 30-40 hnědých až hnědočerných semen. Semeno je dlouhé 1 mm. Testa je s jamkovitě utvářeným povrchem.

Typovou lokalitou tohoto nového druhu je pohoří Sierra el Burro, Monclova, Coahuila, Mexiko, kde roste na vápencových kopcích v nadmořské výšce okolo 1150-1200 m n.m. Holotyp je uložen v typové sbírce Botanického oddělení Národního muzea v Průhonicích u Prahy (PR) pod číslem PR 11 515.


Latinská diagnóza:

Escobaria grata    Kaplan M., Kunte L., Šnicer J. spec. nova

Corpus juventute simplex, ovatum, in státu adulto pauce caespitosum, oblongum vel paulo cylindricum, 70 mm altum, 40 mm crassum. Superficies corporis cum tuberculis multis obsita; tubercula dense aggregata, 10 mm longa, basim 5 mm lata, in partibus adaxialibus clare sulcata, sulcus 8 mm longus, ad partem floriferem areolae axillaris attingens. Areola elliptica 1 mm longa cum spinis tantum lateralibus cano-albis, apice fuscis usque nigrescentes, spinae in areolis superioribus 10-14 mm longae, inferiores 4-6 mm longae; spinea supernae in areolis terminalis densae spinis centralibus adsimulans. Flores 20-25 mm longi, usque ad 30 mm lati; perianthi phylla externa (apice) fimbriata, dilute roseola, interna biserialia, micante roseo-violacea, in parte centrali modo intensius colorata. Stigma quinquelobum, sulphureum. Stamina numerosa, antherae luteae. Fructus globularis, plus minusve 10 mm magnus, exsiccans, seminibus 30-40. Semina 1 mm magna, testa alveolata, castanea, castanea-nigra.
Floret in Maio Junioque.

Typus: Mexico, Coahuila, in collibus calcareis montibus Sierra el Burro ca 150 km situ septentrio-occidentali ab oppido Monclova; altitudine ca 1150-1200 m s.m., 10.4.2000 leg. J. Šnicer, V.Myšák, M.Kaplan, J.Bohata, M.Krejzlík, I.Krejzlík. Holotypus in herbario PR (Průhonice prope Pragam) sub no 11 515 asservatur.


Description:

Escobaria grata    Kaplan M., Kunte L., Šnicer J. spec. nova

A juvenile stem single, ovate, later slightly elongated up to 70 mm height and 40 mm thick, with several offsets at the base. A stem surface is divided by many closely presed warts up to 10 mm long and 5 mm thick at the base. The inner side of the wart has shallow, evident furrow 8 mm long tapering to the flower part of the areola at the base of the wart.
Spines start at the elliptical areola 1 mm long, no middle spines. Lower spines are 4-6 mm long, upper ones are 10-14 mm long. Upper spines near the plant apex are very dense and may look like middle spines. Colour is grey-white with brown or black tip.
The flower is up to 30 mm in diameter and 25 mm in length. Outer petals light pink, fuzzy at apex. Inner petals in two central whirls, shiny mauve-violet, darker in the middle. Stigma with five lobes, each light yellow. Stamens numerous, anthers prominent yellow.
Fruit is round berry 10 mm big which dries out. It contains 30-40 brown to brown-black seeds, 1 mm long. Seed surface is covered by small pits.

Type locality is Sierra el Burro, Monclova, Coahuila, Mexico. It grows on limestone hills at elevation about 1150-1200 m. Holotype is deposited at the type collection of Botanical Department of the National Museum in Průhonice near Prague (PR), indicated PR 11 515.


Die Beschreibung:

Escobaria grata    Kaplan M., Kunte L., Šnicer J. spec. nova

Anfangs ist der Stengel einzeln, eierförmig, im Alter ien bißchen säulenförmig, an der Basis bildet einige Ableger. Die Größe der erwachsenen Exemplaren ist gewöhnlich 70 mm, die Breite des Stengels 40 mm. Die Oberfläche des Stengels wird durch viele knapp nebeneinander angehäuften Warzen geteilt, deren Länge 10 mm und Breite an der Basis der Warze 5 mm ist. Auf der inneren Seite der Warzen durchläuft eine seichte, jedoch markante 8 mm lange Furche, die bis zum Blütenteil der Areola im Arm der Warze führt.
Die Dornen, die aus der elliptischen 1 mm langen Areola wachsen, sind Randdornen. Die unteren haben eine Länge von 4-6 mm, die oberen 10-14 mm. Die oberen Dornen in den Areolas beim Gipfel der Pflanze sind sehr dicht und so erweckt auf den ersten Blick Anschein der Zentraldornen. Die Farbe der Dornen ist gräulichweiß mit der braunen bis sich schwarz färbebden Spitze.
Die Blüte beim Öffnen hat bis 30 mm im Durchschnitt und ist 25 mm lang. Die äußeren Blütenblätter sind hellrosig, mit Wimpern (der Rand ist ausgefasert mit Fruchtwolle). Die inneren Kronenblätchen werden in zwei Zentralkreisen geordnet. Sie haben leuchtend rosigviolett Farbe, die in der Mitte des Blütenblätters dunkler ist. Die Blütennarbe ist fünfspaltig, die einzelnen Narbenlappen sind hellgelb, es gibt viele Staubgefäßen, wobei die Staubbeutel deutlich gelbe Farbe haben.
Die Frucht ist eine vertrockende kugelförmige Beere mit dem Durchschnitt von etwa 10 mm, die gewöhnlich 30-40 braune bis braunschwarze Samen umfasst. Der Samen ist 1 mm lang. Die Oberfläche der Samenhülle (Testa) wird durch Grübchen gebildet.

Der Typenlokalität dieser neuen Art bildet das Gebirge Sierra el Burro, Monclova, Coahuila, Mexiko, wo sie auf den Kalksteingebirgen in der Seehöhe etwa 1150-1200 m über Meer wächst. Der Holotyp wird in der Typensammlung der Botanischen Abteilung des Nationalmuseum in Průhonice bei Prag (PR) unter Nummer PR 11 515 ufbewahren.

 


ornament

© 2002-2003   Jan Mynar

Last modified January 29, 2003[ zpět / back / zurück ]     [ HOME ]