Významní botanici

 

Níže jsou uvedeni botanici a jiní význační lidé, kteří zasáhli do historie rodů Acharagma, Escobaria a Ortegocactus nebo jednotlivých druhů z těchto rodů.Edward Johnston Alexander     (1901 - 1985)

Americký botanik, mimo jiné v roce 1961 popsal druh Ortegocactus macdougallii, pro který ustanovil monotypický rod Ortegocactus.


Edward Frederik Anderson     (1932 - 2001)

E. F. Anderson Autor mnoha článků o čeledi Cactaceae i jednotlivých rodů. Byl členem několika botanických institucí v USA, např. ve Phoenix Desert Botanical Garden. V roce 2001 vydal jedno ze svých ucelených děl - The Cactus Family.


Curt Backeberg     (1894 - 1966)

Curt Backeberg Nebyl profesionálním botanikem, ale jeho dílo Die Cactaceae (1958-1962) bylo ve své době impozantní, obsahuje však spoustu chyb a nedostatků. Bohužel také nerespektoval základní pravidla popisů nových taxonů, a tak mnoho rodů, druhů a variet mají neplatná (ilegitimní) jména.
C. Backeberg byl pokračovatelem A.V.Friče, přestože se na sklonku jeho života stali nepřáteli.
Curt Backeberg se narodil 2. 8. 1894 v Lüneburgu v rodině úředníka. V letech 1901-11 zde chodil do základní školy a asi pak ještě rok navštěvoval gymnázium, které opustil na vlastní žádost. Důvodem pro opuštění školy bylo přání stát se obchodníkem. V průběhu následujících let pracoval u mnoha obchodních podniků.
Teprve roku 1927 přišel prvně do styku se zakladatelem kaktusářské dynastie obchodníků v Erfurtu - W. Haagem seniorem. Od tohoto roku je také uváděno založení Backebergova obchodu s kaktusy. Prodejem rostlin a semen kaktusů se pak zabýval po zbytek života. V letech 1951-55 se stal Backeberg vedoucím soukromé botanické zahrady "Les Cedres" pana Juliena Marniera - Lapostolleho, která byla jedna z největších v jižní Francii. V té době se tituluje jako "odborný spisovatel" a studuje tamní velké sbírky na francouzské Riviéře. V těchto letech mimo jiné intenzivně pracoval na svém díle Die Cactaceae. Rukopis I. dílu dokončil v polovině roku 1956, vyšel pak roku 1958. Poslední V. díl vyšel v roce 1962. Curt Backeberg zemřel 14.1.1966 na srdeční infarkt, aniž se dočkal vydání Kakteenlexikonu, na němž si zvláště zakládal. Jeho poslední sbírka kaktusů přešla po jeho smrti do vlastnictví Jardin Exotique (Monaco).


Ralph O. Baird    

Americký pěstitel, v roce 1931 popsal druh Coryphantha minima, později zařazenou do rodu Escobaria.


Lyman David Benson     (1909 - 1993)

Lyman David Benson Profesor Pomona College v Kalifornii. Zpracovatel významného díla o kaktusech v Severní Americe (USA, včetně Havajských ostrovů a Kanady).


Alwin Berger     (1871 - 1931)

Alwin Berger Německý botanik, napsal práci o evolučním vývoji kaktusů (1926) a v roce 1929 vytvořil vlastní systém rozdělení kaktusů.


Charles Edwin Bessey     (1845 - 1915)

Byl profesorem botaniky na univerzitě v Nebrasce. Na jeho počest byl nazván rod Neobesseya.


Jacob Bigelow     (1787 - 1879)

Americký botanik, profesor botaniky v Bostnu, spolupracovník Dr. Engelmanna, prováděl rozsáhlé sběry kaktusů později zařazené do rodu Escobaria (např. druhy tuberculosa, vivipara).


Friedrich Bödeker     (1867 - 1937)

německý botanik


Charles Hercules Boissevain     (1893 - 1946)

americký botanik


John Borg     (1873 - 1945)

J.Borg Známý anglický vědec, lékař, botanik, profesor na universitě na Maltě. Byl velký znalec a milovník kaktusů. Vystudoval medicínu na Maltě, ale jeho velká láska k přírodě byla silnější, a tak se stal roku 1900 vrchním dozorcem veřejné botanické zahrady. V roce 1919 začíná pracovat na ministerstvu zemědělství a od roku 1921 vyučuje přírodopisu na Maltské universitě.
Během své vědecké činnosti publikoval velké množství odborných textů, které vyvrcholily vydáním jeho největšího díla o kaktusech: CACTI. A GARDENER'S HANDBOOK FOR THEIR IDENT'IFICATION (1937).
Jeho celoživotním koníčkem se staly kaktusy a sukulenty. V jeho sbírce byla většina rostlin vypěstovány ze semen. Celou sbírku po své smrti věnoval Botanické královské universitní zahradě na Maltě.


Helia Bravo-Hollis     (1901 - 2001)

H. Bravo-Hollis Mexická botanička, zabývala se kaktusovou flórou Mexika.


Nathaniel Lord Britton     (1859 - 1934)

N.L.Britton Botanik z USA, spolu s J.N.Rosem ustanovili v roce 1923 rod Escobaria. Spoluautor čtyřdílné monografie The Cactaceae (1919-1923), která je základním kamenem moderní systematiky kaktusů.


Franz Buxbaum     (1900 - 1979)

Svou stěžejní prací publikovanou v letech 1951 a 1958 ovlivnil novou taxonomickou generaci. Přestože tato práce byla v době svého vzniku ve stínu práce C. Backeberga, stala se po 2. světové válce základem moderní taxonomie.


Edward Franklin Castetter     (1896 - 1978)

Americký odborník z novomexické university. Spolu s svými kolegy P.Piercem a K.H.Schwerinem se např. v roce 1975 zabývali komplexem rostlin Escobaria orcuttii a jejich výzkum vyústil v popis několika nových taxonů.


Elzada Urseba Clover     (1896 - 1980)

Autor popisu taxonu Coryphantha marstonii.


John Merle Coulter     (1851 - 1928)

John Merle Coulter Americký botanik, profesor botaniky v Chicagu, ve své nejvýznamější práci o kaktusech "A Preliminary Revision of the North American Species of Cactus, Anhalonium, and Lophophora" z roku 1894 zařadil tehdy známé druhy z dnešního rodu Escobaria do rodu Cactus

James Denis Cowper     (19?? - 1974)

J.D.Cowper Významný americký sběratel kaktusů. Pocházel z Belenu v Novém Mexiku. V roce 1950 stál u zrodu firmy NMCR (New Mexico Cactus Research). Byl znám svým vřelým vztahem k bývalému Československu a úzce spolupracoval s několika československými kaktusáři. Výrazem přátelství k naší zemi byl jeho úmysl a přání pojmenovat jednu z nových, jím nalezených eskobárií jménem Karla Čapka jako dík za jeho povídku "Ukradený kaktus" (jednalo se o taxon vedený pod polním číslem DC 832, dnes Escobaria orcuttii var. macraxina; škoda, protože Escobaria čapekii by byl určitě zajímavý název taxonu). Byl rovněž velkým znalcem indiánských jazyků a jejich nářečí.
James Denis Cowper zemřel 29.11.1974 na zástavu srdce při sběru kaktusů u města Puerto Vallarta, které leží na západním pobřeží centrálního Mexika.

Literatura: Skuhravec J., Vacovský J.: In memoriam James Denis Cowper, Kaktusy 11, str.137 (1975)


Robert T. Craig    

americký botanik


Léon Camille Marius Croizat     (1894 - 1982)

americký botanik


W. Hubert Earle     (1906 - 1984)

W.H.Earle Byl ředitelem Desert Botanical Garden ve Phoenixu v Arizoně. Byl autorem knih "Cacti of the Southwest" a "Southwestern Desert in Bloom" a mimo jiné i dlouholetým členem výboru CSSA. Zabýval se sběrem a popisem kaktusů Arizony. Mimo jiné prvně popsal druh Escobaria robbinsorum (Cochisea robbinsorum).


Urs Eggli

(státní sbírka sukulentů, Curych, Švýcarsko)


George Engelmann     (1809 - 1884)

G.Engelmann Je požadován za zakladatele taxonomie kaktusů a především jeho práci z let 1845-1878. Je jednou z největších postav kaktusářství.
Pocházel z Frankfurtu nad Mohanem, kde vystudoval lékařství. V roce 1835 se vystěhoval do USA, kde se usadil ve státě Missouri ve městě St. Louis. Bezprostředně po svém příjezdu se začal zajímat o místní květenu a především o kaktusy, které se staly jeho osudem. Napsal o nich četná pojednání a je autorem nespočetných popisů druhů, mimo jiné i mnoha escobarií (v té době samozřejmě pod jinými jmény). Zemřel roku 1884.


Friedrich Fobe     (†1941)

Německý zahradník, vynikající znalec a pěstitel kaktusů, ředitel a vrchní zahradník hospodářské zahrady v Ohornu v Sasku.
Na jeho počet nazval A.V.Frič rod Fobea, dnes synonymum rodu Escobaria.


Robert Alan Foster     (1938 - 2002)

Robert A. Foster; Photo - C. Glass, CSJ(US), 40(6): 225 Americký specialista a terénní spolupracovník Ch. Glasse.


Alberto Vojtěch Frič     (1882 - 1944)

A.V.Frič Český cestovatel, spisovatel a v neposlední řadě i botanik. Narodil se 8.9.1882. Do tajů kaktusářství jej zasvětil pražský kaktusář František Seitz. Uskutečnil několik cest do obou Amerik. Nesmírný význam pro evropské kaktusářství měla jeho cesta do Mexika a jižních států USA v roce 1923. Navíc jeho uveřejněné články v nejrůznějších přírodovědných periodikách přiblížily kaktusářství nejširším vrstvám obyvatelstva, takže se rychle zvýšil počet nových členů kaktusářských spolků a přibylo i profesionálních pěstitelů. Vyvrcholením Fričovy činnosti pak byly cesty do Jižní Ameriky a následující propagace jihoamerických kaktusů. Mimo jiné se mu v Evropě podařilo prosadit moderní systém Brittona a Roseho.
Zemřel dne 4.12.1944 na otravu krve, kterou si přivodil škrábnutím o zrezivělý hřebík ve svém skleníku.
A.V.Frič    


Charles Glass     (1934 - 1998)

Americký specialista zabývající se sukulentními rostlinami především Severní Ameriky a autor mnoha studií, cestopisů, článků a popisů (mimo jiné např. Gymnocactus aguirreanus). Mnoho let žil a spolupracoval R. Fosterem v Kalifornii v USA. Spolu pracovali v zahradě a prodejně Abbey Garden. Byl přísným zastáncem ochrany kaktusů na stanovištích v přírodě.


John Pinckney Hester

Patřil k amatérským zastáncům neobchodního zájmu o kaktusy a ve 30. a 40. letech 20. století prochodil celý americký jihozápad od Kalifornie až po Texas. Znalec a velmi přesný pozorovatel květeny texaského Big Bendu. Nalezl velké množství zajímavých a dodnes velmi ceněných kaktusů. Informace o jeho osobě jsou do dnes pouze kusé. Je znám z několika článků z období 1939-1945, pak jeho publikační činnost až na několik výjimek (naposledy 1950) končí. Další osud J.P.Hestera je neznámý.
Na základě odlišnosti květů, plodů a semen Escobaria dasyacantha a jí podobných taxonů ustanovil v roce 1945 nový rod Escobesseya, který však nebyl obecně přijat.


David Richard Hunt     (*1938)

Anglický botanik - královská botanická zahrada Kew, Velká Británie.


Yoshi Itô     (*1907)

japonský botanik


Miloš Kaplan     (1969 - 2006)

Curt Backeberg Narodil se 9. listopadu 1969 v Jaroměři, kde také vystudoval gymnázium. Úspěšně absolvoval studium systematické botaniky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1990 se na poloviční úvazek staral (spolu s Petrem Pavelkou) o sbírku kaktusů a sukulentů v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK, Na Slupi v Praze. Za kaktusy se vypravil 3x do Mexika a naposledy v červenci 2005 za kaktusy na jihozápad USA. Byl jedinečný znalec botaniky, zvláště pak kaktusů severního Mexika a jihozápadu USA. Je spoluautorem popisu nádherné eskobárie, kterou také spoluobjevil - Escobaria grata Kaplan, Kunte, Šnicer. Zemřel nenadále dne 16. března 2006 v Kladně.

Převzato z I.N.Cact.cz - 2006


Leo Kladiwa     (1920 - 1988)

rakouský odborník


Frederik Markus Knuth von Knuthenborg     (1904-1970)

dánský botanik


Hans Krainz     (1906 - 1980)

švýcarský odborník, byl presidentem Schweizerische Kakteen-Geselschaft


Kurt G. Kreuzinger     (1905 - 1989)

česko-německý odborník, spolupracoval např. s A.V.Fričem nebo C.Backebergem


Horst Kuenzler     (*1937)

Curt Backeberg Narodil se 14. dubna 1937 v německém Mannheimu v obchodnické rodině. Již od útlého mládí propadl kaktusům, kterým se věnoval téměř celý život. Při svých cestách za kaktusy procestoval s manželkou rozsáhlé oblasti Mexika, USA i Kanady. Počátkem 60. let se stal společníkem ve firmě NMCR (New Mexico Cactus Research). V roce 1963 se přestěhoval do Belenu (USA), kde žije dodnes.
Horst Kuenzler se proslavil sběrem rostlin (HK).

New Mexico Cactus Research, Horst Kuenzler, PO BOX 787, Belen NM 87002, ph 505 864 4027

Literatura: Pavlíček P.: Dobrodružné cesty životem - Horst Kuenzler!, I.N.Cact.cz, 09/2004


Carl Ernst Eduard Otto Kuntze     (1843 - 1907)

německý odborník


Bertha Marion Sherwood de Lahman     (1872 - 1950)

Americká botanička a mikrobioložka jenž se zabývala čeledí Cactaceae, především pak kaktusy státu Oklahoma.


Alfred Bernhard Lau     (1928 - 2007)

Alfred B.Lau (2001) Alfred B. Lau je známý cestovatel, sběratel kaktusů a hlavně světově proslulý znalec Mexické flóry.

Dr. Alfred B. Lau se narodil v Německu a původně vystudoval teologii. Od roku 1945 až donedávna žil v Mexiku, hlavně ve Fortín de las Flores, kde založil misijní školu. Jednou z hlavních náplní jeho misijní činnosti bylo poskytování vzdělání indiánským chlapcům, kteří pocházeli z nejchudších vesnic z různých indiánských kmenů Mexika. Většina z nich pak pokračovala v dalších studiích a stali se inženýry, lékaři či učiteli.
A.B.Lau    


Thomas Baillie MacDougall     (1895 - 1973)

mexický botanik skotského původu, E. J. Alexander na jeho počet pojmenoval rostlinu nalezenou ve státě Oaxaca - Ortegocactus macdougallii


D. B. Morricalo

Terénní pracovník, který se zabýval se sběrem rostlin (např. Escobaria organensis).


William Taylor Marshall     (1886 - 1957)

Americký odborník, mimo jiné také ředitel Phoenix Desert Botanical Garden v letech 1946-1957. Své nejvýznamnější dílo "The Cactaceae" napsal ve spolupráci s T. M. Bockem v roce 1941.


Reid Venable Moran     (*1916)

americký botanik


Thomas Nuttall     (1786 - 1859)

britsko-americký botanik


Charles Russell Orcutt     (1864 - 1929)

Americký botanik a obchodník s kaktusy. Mimo jiné nalezl například v roce 1925 rostlinu, která byla na jeho počest pojmenována Escobaria orcuttii.


Heinrich Poselger     (1818 - 1883)

německý lékař, významný kaktusář a sběratel kaktusů převážně v USA a Maxiku


Leopold Quehl     (1864 - 1929)

německý odborník, poštovní úředník v Halle, spolupracovník K.Schumanna, stál u založení Deutsche Kakteen-Geselschaft


Werner Reppenhagen     (*1911)

rakouský odborník


Joseph Nelson Rose     (1862 - 1928)

Joseph Nelson Rose Americký botanik, spolu s N.L.Brittonem ustanovili v roce 1923 rod Escobaria. Spoluautor čtyřdílné monografie The Cactaceae (1919-1923), která je základním kamenem moderní systematiky kaktusů.


Per Axel Rydberg     (1860-1931)

Byl kurátorem New York Botanical Garden a autorem mnoha článků a publikací zabývající se flórou Severní Ameriky. Do historie rostlin rodu Escobaria zasáhl několika kombinacemi (např. Coryphantha radiosa).


Jan Říha     (1947-2022)

Český botanik, autor mnoha článků o kaktusech, sukulentech, tilandsiích a orchideích, znovuobjevitel typové lokality Escobaria cubensis.


Joseph Franz Maria Anton Hubert Ignatz Fürst zu Salm-Reifferscheid-Dyck /Salm-Dyck/     (1773 - 1861)

významý znalec a autor studií o sukulentních rostlinách


Friedrich Scheer     (1792 - 1868)

britský vědec, spolupracoval s královskou botanickou zahradou Kew


Ernst Schelle     (1864 - 1945)

inspektor botanické zahrady v Tübingenu v Německu, popularizátor pěstování kaktusů v kultuře


Ferdinand Schmoll     (†1950)

německo-mexický odborník


Karl Moritz Schumann     (1851 - 1904)

německý botanik, profesor botaniky a kustod v Botanisches Museum der Universität Berlin


Ernest William Shrurly     (1888 - 1963)

anglický specialista


Robert Sweet     (1783 - 1835)

britský odborník, zahradník a vydavatel seznamu rostlin Hortus Britannicus


Nigel Paul Taylor     (*1956)

Anglický botanik - královská botanická zahrada Kew u Londýna, Velká Británie.


E. Tiegel     (†1936)

významný německý znalec, pěstitel a autor studií o kaktusech z Duisburgu


Sereno Watson     (1826 - 1892)

americký botanik


Del Weniger    

americký botanik


Delbert Weniger     (1923 - 1999)

Del Weniger Del Weniger byl proferorem biologie na Our Lady of the Lake College v San Antoniu v Texasu. Kromě biologie se zajímal o ekologii, historii Texasu a v neposlední řadě i o kaktusy.
Weniger je autorem knih "Cacti of Texas and neighboring states" a "Cacti of the Southwest".

Del Weniger was professor of biology at faculty of Our Lady of the Lake College in San Antonio, Texas. Besides biology, he was interested in ecology, history of Texas, and… Cacti.
Weniger is the author of the books "Cacti of Texas and neighboring states" and "Cacti of the Southwest".


Erich Werdermann     (1892 - 1959)

německý botanik, kustod a profesor na Botanisches Museum der Universität Berlin


Charles Wright

Zabýval se sběrem rostlin (např. Escobaria (Mammillaria) dasyacantha v roce 1852).


Ysabela Wright

americká sběratelka kaktusů


Allan D. Zimmerman

americký botanik


Dalle A. Zimmerman

Profesor na universitě v Silver City.