Jedná se o částečně upravenou systematiku rodu Escobaria N.P.Tayloro z roku 1983.

(diagnóza rodu viz Popis rodu )


Sekce


Pleurantha
Escobaria sekce Pleurantha N.P.Taylor sec. nov., Kakt. und and. Sukk.,34:82,1983
synonymum: subg. Protomammillaria John et Riha, 1981
Diagnoza: Odlišuje se od ostatních sekcí rodu květy, které vznikají podobně jako u rodu Mammillaria, tedy ne na vrcholu, ale na boku stonku. Vzrůst je štíhle válcovitý, semena hnědá, mělce jamkovaná. Způsob květů napovídá na blízkou příbuznost s rodem Mammillaria, existence brázdy na horní straně bradavky je však jednoznačným znakem rodu Escobaria. Blizna je barvy bílé až krémové.
Typový druh: Escobaria chihuahuensis Britton et Rose, 1923
Diagnosis: A sect. Escobaria seminum testae cellulis late nec alte foveolatis, floribus in caule lateraliter gestis (more Mammillariae) dis
Species typica: Escobaria chihuahuensis Britton et Rose, 1923
Druhy:
1. Escobaria chihuahuensis Britton et Rose, 1923
Synonymum:      Coryphantha chihuahuensis   (Br. et R.) A.Berger  
2. Escobaria henricksonii Glass et Foster, 1977
      

Escobaria
Escobaria sekce Escobaria
Diagnoza: Květ vzniká v brázdě dospělých bradavek na temeni, plod červený nebo zelený, semena hnědá, hluboce jamkovaná. Blizna je bělavá, růžová nebo fialová (výjimečně zelená nebo hnědavá). Plod většinou špinavě červený nebo růžový, u některých komplexů zelenavý; zaschlé okvětí zůstává spojeno s plodem.
Tato největší sekce rodu, zahrnující v sobě "klasické eskobarie", je dále dělena podle příbuznosti do skupin.
skupina Escobaria strobiliformis (č. 3)
3. Escobaria strobiliformis (Poselger) Böd., 1933
Synonymum:      Echinocactus strobiliformis Poselger,   1856, nom. nov. pro Mammillaria strobiliformis Scheer ex Salm-Dyck,   1850, non Engelman 1848, nec. Muehlenpfordt 1848
Mammillaria tuberculosa   Engelm.,   1856
Escobaria tuberculosa   (Engelm.) Br. et R.,   1923
Mammillaria strobiliformis var. rufispina   Quehl,   1906
Mammillaria strobiliformis var. pubescens   Quehl,   1906
Mammillaria strobiliformis var. caespitica   Quehl,   1906

Escobaria dasyacantha var. varicolor  
Coryphantha varicolor   Tiegel,   1932
Escobaria varicolor   (Tiegel) Backeb.,   1961
Escobaria bella sensu F.Buxbaum in Krainz Die Kakteen, 22,   1962, quoad tab., non Britton et Rose 1923
Poznámka:      N.P.Taylor taxon varicolor neuznává a řadí jej k Escobaria strobiliformis.
skupina Escobaria sneedii (č. 4 - 5)
Květy s širokým jícnem, okvětní lístky jsou rozevřené. Plody jsou kyjovité až válcovité, barvy zelené nebo slabě růžové, zřídka červené, v průměru zpravidla menší než 10 mm.
4. Escobaria sneedii Br. et R., 1923
Synonymum:      Coryphantha sneedii   (Br. et R.) Berger,   1929

Escobaria sneedii var. leei   (Böd.) D.R.Hunt,   1978
Escobaria leei   Böd.,   1933
Coryphantha sneedii var. leei   (Böd.) L.Benson,   1969
Poznámky:      Rozdíly mezi Escobaria leei a Escobaria sneedii nesplňují dle N.P.Taylora podmínky pro samostatné variety.
5a. Escobaria orcuttii var. orcuttii Böd., 1933
Synonymum:      Coryphantha orcuttii   (Böd.) D.A.Zimmerman,   1969
Coryphantha strobiliformis var. orcuttii   (Böd.) L.Benson,   1969
Neolloydia orcuttii   Rose ex Orcutt,   1926 n.n.
5b. Escobaria orcuttii var. macraxina Castetter et al., 1975
5c. Escobaria orcuttii var. koenigii Castetter et al., 1975
5d. Escobaria sandbergii Castetter et al., 1975
Poznámka:      Lze považovat za varietu Escobaria orcuttii.
5e. Escobaria organensis (D.A.Zimmerman) Castetter et al., 1975
Synonymum:      Coryphantha organensis   D.A.Zimmerman,   1972
Poznámka:      Lze považovat za varietu Escobaria orcuttii.
5f. Escobaria villardii Castetter et al. 1975
Poznámka:      Lze považovat za varietu Escobaria orcuttii.
5g. Escobaria albicolumnaria Hester, 1941
Synonymum:      Coryphantha albicolumnaria   (Hester) D.A.Zimmerman,   1972
Poznámka:      Lze považovat za varietu Escobaria orcuttii.
5h. Escobaria laredoi (Glass et Foster) N.P.Taylor, 1979
Synonymum:      Coryphantha laredoi   Glass et Foster,   1978
Escobaria rigida Backeberg,  
Poznámka:      Lze považovat za varietu Escobaria orcuttii.
skupina Escobaria vivipara (č. 6 - 7)
synonymum: subg. Pseudocoryphantha F.Buxbaum, 1951 John et Riha, 1981

Základní charakteristikou této skupiny je robustnější vzrůst (rostliny jsou největší z celého rodu), většinou velké, barevně výrazné květy, velký kyjovitý plod a velká semena.
Skupina vivipara se liší od zbytku sekce Escobaria jen kvantitativními vlastnostmi a zdá se neoprávněné uznávat ji za samostatnou sekci nebo podrod.
6a. Escobaria vivipara var. vivipara (Pursh) F.Buxbaum, 1951
Synonymum:      Cactus viviparus   Pursh,   prosinec 1813
Cactus viviparus   Nuttall in Fraser´s Cat.,   1813 nom. nud.
Coryphantha vivipara   (Pursch) Britton et Rose,   1923
Poznámky:      Dle N.P.Taylora byla typová rostlina pozorována a popsána Purschem a nikolic Nuttalem, jak je obecně uváděno.
6b. Escobaria vivipara var. radiosa (Engelm.) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Mammillaria radiosa   Engelm.,   1850
Coryphantha vivipara var. radiosa   (Engelm.) Backeb.,   1961
Escobaria radiosa   (Engelm.) Frank,   1960
Coryphantha columnaris   Lahman,   1934
Coryphantha fragrans   Hester,   1941
Mammillaria fragrans   (Hester) Weniger,   1969
Coryphantha oklahomensis   Lahman,   1934
Escobaria oklahomensis   (Lahman) F.Buxbaum,   1951
6c. Escobaria vivipara var. neo-mexicana (Engelm.) F.Buxbaum, 1972
Synonymum:      Mammillaria vivipara subvar. neo-mexicana   Engelmann in Proc. Amer. Acad. 3:269,   1856
Mammillaria vivipara var. neo-mexicana   Engelmann in Engelmann et Bigelow: Descr. Cact. 28,   1856
Coryphantha neomexicana   (Engelm.) Britton et Rose,   1923
Escobaria neomexicana   (Engelm.) F.Buxbaum,   1951
Coryphantha vivipara var. neomexicana   (Engelm.) Backeb.,   1961
6d. Escobaria vivipara var. arizonica (Engelm.) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Mammillaria arizonica   Engelm.,   1876
Coryphantha arizonica   (Engelm.) Britton et Rose,   1923
Coryphantha vivipara var. arizonica   (Engelm.) W.T.Marshall,   1950
Escobaria arizonica   (Engelm.) F.Buxbaum,   1951
6e. Escobaria vivipara var. rosea (Clokey) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Coryphantha rosea   Clokey,   1943
Coryphantha vivipara var. rosea   (Clokey) L.Benson,   1969
6f. Escobaria vivipara var. kaibabensis (P.C.Fischer) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Coryphantha vivipara var. kaibabensis   P.C.Fischer,   1979
6g. Escobaria vivipara var. bisbeeana (Orcutt) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Coryphantha bisbeeana   Orcutt,   1926
Coryphantha aggregata   (Engelm.) Britton et Rose,   1923
Escobaria aggregata   (Engelm.) F.Buxbaum,   1951, non Mammillaria aggregata   Engelm.,   1848, cf. Engelmann in Ives, Rep. Colorado R. West, part 4, Botany 13, 1861
Coryphantha vivipara var. aggregata   (Engelm.) Backeb.,   1941
Poznámky:      Forma sonorensis P.Fischer v jižní části oblasti výskytu.
6h. Escobaria vivipara var. deserti   (Engelm.) D.R.Hunt,   1978
Synonymum:      Mammillaria Deserti   Engelmann,   1880
non Coryphantha desertii   sensu Britton et Rose,   1923
Coryphantha vivipara v. desertii   (Engelm.) W.T.Marshall,   1950
Escobaria desertii   (Engelm.) F.Buxbaum,   1951
Mammillaria chlorantha   Engelm.,   1878
Coryphantha chlorantha   (Engelm.) Britton et Rose,   1923
Escobaria chlorantha   (Engelm.) F.Buxbaum,   1951
Poznámka:      Typ podrodu Pseudocoryphantha F. Buxbaum.
6i. Escobaria vivipara var. buoflama (P.C.Fischer) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Coryphantha vivipara var. buoflama   P.C.Fischer,   1980
6j. Escobaria vivipara var. alversonii (Coult.) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Cactus radiosus var. alversonii   Coult.,   1894
Coryphantha alversonii   (Coult.) Orcutt,   1926
Coryphantha vivipara v. alversonii   (Coult.) L.Benson,   1969
7. Escobaria hesteri (Y.Wright) F.Buxbaum, 1951
Synonymum:      Coryphantha hesteri   Y.Wright,   1932
Poznámka:      Přibližuje se k Escobaria minima.
N.P.Taylor řadí tento druh s jistými rozpaky do skupiny Escobaria vivipara s tím, že není zcela jasné, zda se jedná o příbuzného.

Neobesseya
Escobaria sekce Neobesseya (Br. et R.) N.P.Taylor, Kakt. und and. Skk., 34:138, 1983
basionym: Neobesseya Britton et Rose, 1923
subg. Neobesseya (Britton et Rose) John et Říha, 1981
Diagnoza: Květ vzniká v brázdě dospělých bradavek na temeni stonku, blizna je zelená nebo zelenavě žlutá. Plod je červený (vzácně zelený), semena černá, hluboce jamkovaná.
Typový druh: Escobaria missouriensis (Sweet) Hunt
Druhy a variety:
skupina Escobaria emskoetteriana (č. 8)
Skupina Escobaria emskoetteriana představuje jasné spojení mezi předchozí sekcí Escobaria a sekcí s černými semeny a kombinuje hnědá semena předchozí sekce se zelenými bliznami a červenými plody následující sekce. Ostatně existuje více různých forem než uvedená jména emskoetteriana, muehlbaueriana, runyonii.
8. Escobaria emskoetteriana (Quehl) Borg, 1937
Synonymum:      Mammillaria emskoetteriana   Quehl,   1909
Coryphantha emskoetteriana   (Quehl) Berger,   1929
Poznámky:      Rozšíření nejisté, ale rostliny odpovídající původnímu Quehlovu popisu se ve sbírkách stále objevují.
8a. Escobaria muehlbaueriana (Böd.) Knuth, 1935
Synonymum:      Coryphantha muehlbaueriana   Böd.,   1930
Neobesseya muehlbaueriana   (Böd.) Böd.,   1933
Escobaria bella   sensu V.John et Říha in Kaktusy 17:65,   1981
Poznámky:      Taxon je pravděpodobně jen varietou předchozího druhu.
8b. Escobaria runyonii Britton et Rose, 1923
Synonymum:      Coryphantha robertii   Berger,   1929
Coryphantha piercei   Fosberg,   1951
Poznámky:      Taxon je pravděpodobně jen varietou Escobaria emskoetteriana.
Pravděpodobně sem patří též Escobaria bella Britton et Rose 1923, která má podle původního popisu v brázdě na horní straně bradavky ještě hnědavou žlázu. Přestože byl celkem přesně určen výskyt, nebyly od doby prvního nálezu roku 1914 nalezeny rostliny, které by odpovídaly popisu.
Je možné, že typová rostlina představovala nějakou abnormální formu, nelze však ani vyloučit mezirodový hybrid. Jméno Escobaria bella je ve sbírkách často chybně používáno.

skupina Escobaria dasyacantha (č. 9-11)
Základními charakteristikami je relativně husté vytrnění, malý nevýrazný květ, červený kyjovitý plod a černá semena o velikosti asi 1 mm.
9. Escobaria robbinsorum (Earle) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Cochiseia robbinsorum   Earle,   1976
Coryphantha robbinsorum   (Earle) A.D.Zimmerman,   1978
Poznámky:      Svými vlastnostmi - nemá sklon k odnožování, holé trny a protáhlé plody - se zdá ukazovat na příbuznost s Escobaria dasyacantha. Způsobem otrnění, počtem trnů a oranžovým pylem se ale také podobá skupině Escobaria missouriensis (viz John et Říha 1981)
10a. Escobaria dasyacantha var. dasyacantha (Engelm.) Britton et Rose, 1923
Synonymum:      Mammillaria dasyacantha   Engelm.,   1856
Coryphantha dasyacantha   (Engelm.) Berger,   1929
Escobesseya dasyacantha   (Engelm.) Hester,   1945
10b. Escobaria dasyacantha var. duncanii (Hester) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Escobesseya duncanii   Hester,   1945
Escobaria duncanii   (Hester) Backeb.,   1961
Coryphantha duncanii   (Hester) L.Benson,   1969
10c. Escobaria dasyacantha var. chaffeyi (Britton et Rose) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Coryphantha chaffeyi   (Britton et Rose) Fosberg,   1932
Escobaria chaffeyi   Britton et Rose,   1923
11. Escobaria minima (Baird) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Coryphantha minima   Baird,   1931
Coryphantha nelliae   Croizat,   1934
Escobaria nelliae   (Croizat) Backeb.,   1961
Poznámky:      Trochu izolovaný druh, ale asi příbuzný se skupinou Escobaria missouriensis.
skupina Escobaria missouriensis (č. 12-14)
Rostliny velmi často odnožují a tvoří nepravidelné trsy, květ se štíhlými okvětními lístky je relativně velký, plod je téměř kulovitý.
12. Escobaria zilziana (Böd.) Backeb., 1961
Synonymum:      Coryphantha zilziana   Böd.   1930
Neobesseya zilziana   (Böd.) Böd.,   1933
Poznámky:      Escobaria zilziana je variabilní a poněkud nejasným taxonem s výskytem, roztroušeným na velké ploše středoseverního Mexika.
S tímto taxonem by mohla být spojována špatně známá Escobaria lloydii.
13a. Escobaria missouriensis var. missouriensis (Sweet) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Mammillaria missouriensis   Sweet,   1828, nom. prov. pro Cactus mammillaris Nuttall, 1818 non Linné 1752
Coryphantha missouriensis   (Sweet) Britton et Rose,   1913
Neobesseya missouriensis   (Sweet) Britton et Rose,   1923
Mammillaria notesteinii   Britton,   1891
Neobesseya notesteinii   (Britton) Britton et Rose,   1923
Mammillaria nuttalii   Engelm.,   1849
13b. Escobaria missouriensis var. marstonii (Clover) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Coryphantha marstonii   Clover,   1938
Coryphantha missouriensis var. marstonii   (Clover) L.Benson,   1969
13c. Escobaria missouriensis var. similis (Engelm.) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Mammillaria similis   Engelmann in Boston J. Hist. Nat. 5:246,   1845
Mammillaria similis var. similis   (Engelm.) Engelmann in Boston J. Hist. Nat. 6:200,   1850
Neobesseya similis   (Engelm.) Britton et Rose,   1923
Mammillaria similis var. caespitosa   Engelm.,   1850
Escobaria missouriensis var. caespitosa   (Engelm.) D.R.Hunt,   1978
Neobesseya rosiflora   Lahman,   1939
Jména nejasného postavení:    Mammillaria similis var. robustior   Engelm.,   1850
Mammillaria wissmannii   Hildm.,   1898
Neobesseya wissmannii   (Hildm.) Britton et Rose,   1923
13d. Escobaria missouriensis var. asperispina (Böd.) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Coryphantha asperispina   Böd.,   1929
Neobesseya asperispina   (Böd.) Böd.,   1933
Escobaria asperispina   (Böd.) D.R.Hunt,   1978
14. Escobaria cubensis (Britton et Rose) D.R.Hunt, 1978
Synonymum:      Coryphantha cubensis   Britton et Rose,   1912
Neobesseya cubensis   (Britton et Rose) Hester,   1941
Neolloydia cubensis   (Britton et Rose) Backeb.,   1942

Acharagma
Escobaria sekce Acharagma N.P.Taylor, Kakt. und and. Sukk., 34:185, 1983
synonymum: subg. Primibaria John et Říha, 1981
Diagnoza: Zástupci této sekce se liší od ostatních druhů rodu Escobaria neexistující brázdou na bradavce u květuschopných rostlin. Zdá se, že se jedná o silně neotenické taxony, které dosahují květuschopnosti dříve než dokončí tzv. "dětské stádium"; chybějící brázda na bradavce je charakteristická pro semenáčky u ostatních druhů rodu Escobaria.
Bradavky bez brázd na horní straně, květ vzniká společně s trny v areole na vrcholku dospělé bradavky na temeni stonku; okvětní lístky celokrajné; plod kyjovitý, zelený nebo s červeným nádechem; semena hnědá, výrazně jamkovaná. Blizna je bledě žlutá až krémové barvy.
Typový druh: Escobaria roseana (Boedeker) Schmoll ex F.Buxbaum, 1951
Diagnosis: A sect. Escobaria sulco tuberculari nullo, perianthii segmentis eciliantis distincta.
Species typica: Escobaria roseana (Boedeker) Schmoll ex F.Buxbaum, 1951

Druhy:
15. Escobaria roseana (Böd.) F.Buxbaum, 1951
Synonymum:      Echinocactus roseanus   Böd.,   1928
Neolloydia roseana   (Böd.) Knuth,   1935
Thelocactus roseanus   (Böd.) Marshall,   1941
Gymnocactus roseanus   (Böd.) Glass et Foster,   1970
16. Escobaria aguirreana (Glass et Foster) N.P.Taylor, 1983
Synonymum:      Gymnocactus aguirreanus   Glass et Foster,   1972

 


ornament

© 2002-2005   Jan Mynar

Last modified January 2, 2005[ Členění rodu ]     [ HOME ]