E. Lutz v článku shrnuje své více než dvacetileté zkušenosti a pozorování z polních průzkumů rostlin rodu Escobaria a předkládá své vlastní členění rodu.
V článku se pojednává pouze o taxonech vyskytujících se v USA a Kanadě.


Rod Escobaria

1.     skupina Escobaria vivipara
   
Escobaria vivipara var. vivipara
    
Escobaria vivipara var. vivipara f. radiosa
Synonymum:      Escobaria vivipara var. radiosa
Poznámky:      E. Lutz považuje taxon Escobaria vivipara var. radiosa pouze za stanovištní formu E. vivipara var. vivipara.
 
Escobaria vivipara var. arizonica
Poznámky:      Největší zástupce E. vivipara, vymezení jednotlivých taxonů mezi E. vivipara var. rosea, E. vivipara var. kaibabensis a E. vivipara var. bisbeeana není jednoduché.
 
Escobaria vivipara var. arizonica f. kaibabensis
Synonymum:      Escobaria vivipara var. kaibabensis
Poznámky:      Velké rozdíly mezi mladými a dospělými rostlinami. Otrnění dospělých jedinců je shodné s otrněním E. vivipara var. arizonica.
 
Escobaria vivipara var. rosea
 
Escobaria vivipara var. neomexicana
 
Escobaria vivipara var. bisbeeana
 
 
2.     skupina západních druhů rodu Escobaria
   
Escobaria alversonii
 
Escobaria deserti
 
Escobaria buoflama
Poznámky:      Taxon má podobné rysy jako E. alversonii a E. deserti.
 
 
3.     skupina Escobaria missouriensis
   
Escobaria missouriensis
 
Escobaria missouriensis f. marstonii
 
Escobaria missouriensis f. robustior
 
Escobaria missouriensis f. navajoensis
 
 
4.     Escobarie v pánvi Tularosa
   
Escobaria organensis
 
Escobaria organensis var. sandbergii
Synonymum:      Escobaria sandbergii
Poznámky:      Stejný vzhled jako E. organensis, pouze mladé rostliny jsou odlišné, světlejší, téměř bíle otrněné. Příbuznost a podobnost s E. albicolumnaria však ještě nebyla studována.
 
Escobaria villardii
 
 
5.     skupina Escobaria orcuttii
   
Escobaria orcuttii
 
Escobaria orcuttii f. koenigii
Synonymum:      Escobaria orcuttii var. koenigii
Poznámky:      Na základě chování všech 3 taxonů (orcuttii, koenigii, macraxina) v kultuře, se jedná pouze o formu E. orcuttii.
 
Escobaria orcuttii f. macraxina
Synonymum:      Escobaria orcuttii var. macraxina
Poznámky:      Na základě chování všech 3 taxonů (orcuttii, koenigii, macraxina) v kultuře, se jedná pouze o formu E. orcuttii.
 
 
6.     skupina Escobaria dasyacantha
   
Escobaria dasyacantha
 
Escobaria dasyacantha f. chaffeyi
Synonymum:      Escobaria chaffeyi
Poznámky:      Minimální rozdíly mezi E. dasyacantha a E. chaffeyi jsou pravděpodobně způsobené výskytem v rozdílných nadmořských výškách a v kultuře se smazávají. Květy a semena nevykazují žádné rozdíly.
 
Escobaria guadalupensis
Poznámky:      Pro svůj podobný vzhled s E. dasyacantha je považována za její příbuznou.
 
 
7.     skupina Escobaria duncanii
   
Escobaria duncanii
 
Escobaria albicolumnaria
 
 
8.     skupina Escobaria sneedii
   
Tato skupina nebyla prozatím blíže studována.
 
 
9.     skupina jednotlivých druhů
   
Jedná se o skupinu zahrnující druhy, které nelze přiřadit do žádné z uvedených skupin.
 
Escobaria strobiliformis
 
Escobaria runyonii
Synonymum:      Coryphantha robertii
 
Escobaria minima
 
Escobaria hesteri
 
Escobaria robbinsorum
 
 
10.     skupina nejistých druhů
   
Escobaria dasyacantha var. varicolor
Poznámky:      Lz 077 - pravděpodobně E. strobiliformis
 
Escobaria borealis
Poznámky:      Lz 150 z Nutria Lake, NM přiřazuje autor na základě pečlivého přezkoumání k E. vivipara var. arizonica.
 
Escobaria fragrans
Poznámky:      Voňavé květy jako jediný rozdíl od E. vivipara var. vivipara f. radiosa nejsou dostatečným důvodem pro přiřazení statutu varieta. Proto je taxon přiřazen k E. vivipara var. vivipara f. radiosa
 
Escobaria bella
Poznámky:      Rostlina popsaná Brittonem a Rosem, nebyla po roce 1914 nikdy více nalezena. Uváděná typová lokalita, která leží v blízkosti sběru Lz 700 (Del Rio, Tx.), dává tušit, že by se mohlo jednat o E. runyonii. Ale do úvahy by rovněž mohla připadat nějaká Coryphantha z okruhu cornifera.
 


 


ornament

© 2002-2011   Jan Mynar

Last modified February 18, 2011[ Členění rodu ]     [ HOME ]