Coryphantha pycnacantha ssp. sniceri (syn.: Escobaria sniceri)

Escobaria sniceri

synonym


Genus: Coryphantha    (Engelman) Lemaire
Species: pycnacantha    (Martius) Lemaire
Subspecies: sniceri    (Halda, Kupčák et Sladkovský) J. J. Halda, P. Kupčák et J. Sladkovský, 2002Synonyms

Escobaria sniceri    J. J. Halda, P. Kupčák et J. Sladkovský, 2002


Distribution

Mexiko (Coahuila, Nuevo León) vicinity of Potrerro de Abrego, in the pine woods, cca 2300 m a.s.l.

Type locality: vicinity of Potrerro de Abrego, south-east of Coahuila (Mexico)


Description

Body:
Spines: Radial spines:
Central spines:
Flowers: large creamy to greenish-yellow, petals white-yellow to greenish
Fruits:
Seeds: large, brownish


Notes

Holotyp je uložen v typové sbírce Botanického oddělení Národního muzea v Průhonicích u Prahy (PR) pod číslem PR JJH&JS85040071 (7.4.1985).

This taxon Escobaria šniceri is named after czech cactus-specialists Jaroslav Šnicer.

V roce 2002 byl taxon stejnými autory přeřazen do rodu Coryphantha. Zda je tato nová kombinace oprávněná nechám na posouzení jiných. Dle uveřejněné fotografie se však v žádném případě nejedná o taxon rodu Escobaria.

Oba popisy taxonu jsou amatérské, značně neúplné a hraničí s platností. Domnívám se, že popisy z 19. století byly úplnější a věrohodnější.Literature

Halda J. J. et al (2000): Miscellanea. New descriptions, Acta Musei Richnoviensis, Sect. natur., 7(1): 35.
Halda J. J. et al (2002): Acta Musei Richnoviensis, Sect. natur., 9(1): 55-56.


Figure

Figure from Acta Musei Richnoviensis, Sect. natur. 9(1), 2002.


 


ornament

© 2002-2008   Jan Mynar

Last modified August 3, 2008[ Species and Varieties ]     [ HOME ]