Escobaria tuberculosa subsp. varicolor SB 428

Escobaria tuberculosa subsp. varicolor


Rod: Escobaria    Britton et Rose, 1923
Sekce: Escobaria    N. P. Taylor, 1983
Druh: tuberculosa    (Engelm.) Britton et Rose, 1923
Poddruh: varicolor    (Tiegel) J. M. Luethy, 1999Synonyma

Coryphantha varicolor    Tiegel, 1932
Coryphantha dasyacantha var. varicolor    (Tieg.) L. Benson, 1969
Escobaria varicolor    (Tiegel) Backeb., 1976 (? in Anderson, 2001)
Escobaria dasyacantha var. varicolor    (Tiegel) D. R. Hunt, 1978
Mammillaria varicolor    (Tiegel) Weniger, 1984
Escobaria tuberculosa var. varicolor    (Tiegel) Brack et Heil, 1988
Escobaria strobiliformis var. varicolor    nomen nudum

Escobaria gigantea    nomen nudum


Výskyt a rozšíření

USA (jihozápadní a západní Texas) oblast Big Bendu; Chisos Mountains; Brewster Co. - Alpine, Glass Mts.; Jeff Davis Co.; Presidio Co.,na vyvřelých horninách, kyselý humus

Typová lokalita (neotyp): nedaleko města Marathon v nadmořské výšce 1160 m, Brewster Co., Texas (USA)


Popis

Tělo: jednoduché, v dospělosti poněkud stlačené vejčité až krátce sloupkovité, temeno kryto středovými trny, stonek v průměru 40 mm
Trny: okrajové: 15-21, dlouhé 5-6 mm, rozestále umístěné kolem těla, tenké, tuhé, jehlovité, slabě zakřivené, sklovité a špinavě bílé
středové: (2)-4(5), horní 3 přitisklé až 1,5 mm dlouhé, dolní kolmo odstávající až 10 mm dlouhý, barva variabilní od světle medově žluté až do tmavě červenavé (bílá báze, zbytek červenohnědý až fialový)
Květ: 30 mm dlouhý, narůžovělý (odstíny od bělavé až po téměř červenou); barva květu a barva trnů je závislá (světlé trny - květy narůžovělé až bělavé; tmavé trny - skoro červený); objevuje se po celé léto
Plody: červené, protáhlé bobule, dozrávají v srpnu až říjnu
Semena: 1 mm velká, ledvinkovitá, drobná, červenohnědá až hnědá


Poznámky

Rostlinu popsal poprvé E. Tiegel v roce 1932. V prvotním popisu chybí charakteristika plodu a semen. Původní domovina - jihozápadní Texas bez udání typové lokality. Rostlinný materiál pocházel pravděpodobně od A. R. Davise z Marathonu.

Za neotyp jsou dnes považovány rostliny, které sbíral v roce 1947 B. H. Warnock v těsné blízkosti města Marathon, Brewster Co., Texas (USA), v nadmořské výšce cca 1160 m.

Důvod ke kombinaci, kterou provedl v roce 1969 L. Benson (Escobaria dasyacantha v. varicolor) není zřejmý. Rostlina jasně patří do okruhu Escobaria tuberculosa.

N. P. Taylor tuto variantu zatím neuznává (1986) a jméno řadí do synonym nominátní variety a rostliny do přirozené variability Escobaria tuberculosa, připouští však, že je potřebné podrobné zkoumání nalezišť, aby bylo možno vyjasnit status jednotlivých forem.

Kombinace, kterou v roce 1988 uveřejnili Heil a Brack a následně J. M. Lüthy (1999), vyjadřuje zcela přesně stupeň příbuznosti obou taxonů. Přesto je např. v práci The Cactus Family od E. F. Andersona (2001) taxon zařazen opět mezi synonyma Escobaria tuberculosa.


Literatura

redakce Aztekia (1988): Kaktusy národních parků USA, Aztekia, 11: 45-49.
redakce Aztekia (1979): Přehled rodu Escobaria Br. a R., Aztekia, 2(3): 27-28.
Anderson E. F. (2001): The Cactus Family, 312, Timber Press Portland, Oregon.
Lüthy J. M. (1989): Escobaria tuberculosa (Engelm.) Br. et R. und E. tuberculosa var. varicolor (Tieg.) Brack et Heil, zwei ökologische Vikarianten, Kakt. und and. Sukk., 40(1): 2-5.
Lüthy J. M. (1989): Escobaria tuberculosa (Engelm.) Br. et R. a Escobaria tuberculosa var. varicolor (Tieg.) Brack et Heil, dvě ekologické vikarianty (překlad R.Dufek), Aztekia, 12: 40-42.
Říha J. (1976): Escobaria strobiliformis Böd., Kaktusy, 12: 52-54.
Šedivý Vl. (1982): Escobaria varicolor, Aztekia, 5(4): 10-11.
Šedivý Vl. (1983): Escobaria dasyacantha a její okruh, Kaktusy, 19: 27-28.
Šedivý Vl. (1989): Escobaria strobiliformis versus Escobaria tuberculosa, Aztekia, 12: 38-40.
Šedivý Vl. (1990): Rod Escobaria Britton et Rose, Rod Ortegocactus Alexander, Atlas kaktusů 1990 - příloha, SPKL při ZO ČZS Klubu kaktusářů Chrudim.


Pěstování

Pěstování není při dodržení základních podmínek obtížné. Roubování rostlin se nedoporučuje, protože po čase ztratí svůj charakter.

Vyobrazení

Pravokořené semenáčky Escobaria tuberculosa subsp. varicolor SB 428
Sbírka - Jan Mynář
< Foto: Jan Mynář 6/2003 >

 


ornament

© 2002-2008   Jan Mynar

Last modified July 27, 2008[ Druhy a variety ]     [ HOME ]