Escobaria strobiliformis var. durispina

synonymum


Rod: Escobaria    Britton et Rose, 1923
Sekce: Escobaria    N. P. Taylor, 1983
skupina Escobaria sneedii
Druh: sneedii    Britton et Rose
Poddruh: albicolumnaria    (Hester) J. M. Luethy,    1999Synonyma

Escobaria tuberculosa var. durispina ?    (Quehl) Borg, 1951. pro parte

Escobaria tuberculosa var. durispina    auct. non Quehl: Backeberg, 1961.
Coryphantha strobiliformis var. durispina    auct. non Quehl: L. D. Benson, 1969.
Escobaria strobiliformis var. durispina    auct. non Quehl: H. Bravo Holis, 1982.
Escobaria durispina   Hort., nomen nudum


Výskyt a rozšíření

viz   Escobaria sneedii subsp. albicolumnaria

Popis

viz   Escobaria sneedii subsp. albicolumnaria

Poznámky

Trny tvrdé a drsnější než Escobaria tuberculosa (strobiliformis).

Pod tímto jménem je možné ve sbírkách objevit hned dva taxony - Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa nebo Escobaria sneedii subsp. albicolumnaria. Jasné objasnění záměny bylo uveřejněno Šedivým (1984), z které pochází následující poznámky:

Poprvé se jméno objevilo v roce 1907, kdy popsal L. Quehl na základě obdržení několika novinek od firmy De Laet z Contichu tři novinky "pocházející z Mexika". Quehl tyto rostliny popsal jako variety Escobaria (tehdy ještě Mammillaria) strobiliformis - mimo jiné i var. pubescens a var. durispina.

Var. durispina byla charakterizována takto: od variety pubescens se liší pouze počtem středových pichlavých a křehkých trnů. (Var. pubescens byla charakterizována takto: velmi četné okrajové trny, sněhově bílé, v počtu 30 a více a 5-10 tence šídlovitých středových trnů, které jsou od okrajových těžce rozeznatelné, barva stejná jako u okrajových, v mládí na špici červenavé; bílá barva trnů později šedne.).

Vzhledem k obecnému popisu L. Quehla zařadili Britton a Rose v roce 1923 všechny jeho variety do seznamu synonym Escobaria tuberculosa. Jako synonyma jsou tyto variety (mimo var. durispina) považovány dodnes, přestože byly ještě jednou uvedeny samostatně, a to profesorem J. Borgem v roce 1937 (? JMyn). U variety durispina navíc opominul původní údaj o středových trnech a naopak přidal nové informace o četných lámavých bílých okrajových trnech s červenou až hnědavou špicí.
S var. durispina je to podstatně složitější. C. Backeberg převzal bez ověření do 5. dílu své Die Cactaceae údaj W. T. Marshalla (zařadil bezprostředně po popisu nového taxonu Escobaria albicolumnaria Hester tento taxon do synonym Escobaria tuberculosa ). C. Backeberg navíc uvedl jako synonyma i Quehlovy variety, u kterých spojil popisy s popisy J. Borga do jednoho celku. U taxonu Escobaria tuberculosa pak uvedl, že se jedná o velmi variabilní druh, s obtížně rozlišitelnými okrajovými a středovými trny. Backebergův závěr zní, že v této skupině existuje pouze jeden taxon a otiskuje barevnou fotografii (bez bližšího údaje o původu) rostliny Escobaria tuberculosa var. durispina, kterou získal z Holandska. Na tuto fotografii, se však nehodí popis L. Quehla o nepatrném počtu středových trnů, nýbrž vyobrazená rostlina odpovídá popisu J. P. Hestera.
Na základě Backebergova díla provedl D. Cowper v Texasu sběry takovéto rostliny, která byla dále distribuována H. Kuenzlerem a který tyto rostliny uložil do herbáře. V roce 1969 tuto herbářovou položku prohlásil L. Benson za typ a od té doby ji vede samostatně jako durispina, přičemž ostatní Quehlovy variety neuznává. Hesterovu rostlinu považuje za nejasný taxon.
V roce 1969 však D. Weniger provedl vlastní pozorování, na základě kterých prohlásil, že tato rostlina není v žádném případě příbuzná s taxonem Escobaria tuberculosa. Tento závěr potvrdil v roce 1972 D. A. Zimmerman na základě svých terénních výzkumů a studia herbářů.

Z výše uvedených řádků tedy vyplývá, že Quehlem popsaná rostlina Escobaria strobiliformis var. durispina původem z Mexika je pouze synonymem taxonu Escobaria tuberculosa subsp. tuberculosa a odchylky přičíst na vrub její variabilitě.
Rostlina uveřejněná a vyobrazená v díle C. Backeberga pod stejným názvem - Escobaria tuberculosa var. durispina, a rostliny vedené pod tímto názvem v pozdějších dílech rozličných autorů je ve skutečnosti Hesterova Escobaria albicolumnaria (respektive se jedná o její synonymum) - v současnosti jako Escobaria sneedii subsp. albicolumnaria.


Literatura

Grunert Ch., Viedt G., Kaufmann H.-G. (1979): Kaktusy a iné sukulenty. Príroda Bratislava.
Říha J. (1976): Escobaria strobiliformis Böd., Kaktusy, 12: 52-54.
Šedivý Vl. (1984): Escobaria albicolumnaria Hester nebo Escobaria strobiliformis var. durispina (Quehl) Borg?, Aztekia, 7: 61-66.
Šedivý Vl. (1990): Escobaria albicolumnaria Hester, Atlas kaktusů, 5: 19, SPKL při ZO ČZS Klubu kaktusářů Chrudim.
Šedivý Vl. (1990): Rod Escobaria Britton et Rose, Rod Ortegocactus Alexander, Atlas kaktusů 1990 - příloha, SPKL při ZO ČZS Klubu kaktusářů Chrudim.
Zimmerman A. D. (1985): Systematics of the genus Coryphantha (Cactaceae), PhD. thesis, University of Texas, Austin.


Pěstování

viz   Escobaria sneedii subsp. albicolumnaria

 


ornament

© 2002-2008   Jan Mynar

Last modified July 22, 2006[ Druhy a variety ]     [ HOME ]