Pražská botanická zahrada
Pražská botanická zahrada

Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 - Troja

www.botgarden.cz


Botanická zahrada byla založena v roce 1968. Stálá expozice byla však otevřena teprve v roce 1992. V roce 2004 byl otevřen pro veřejnost sklení Fata Morgana. Rostliny čeledi Cactaceae jsou umístěny jednak v tomto skleníku a zimovzdorné a mrazuvzdorné rostliny pak i ve venkovní expozici ve vitríně a záhonu u zadního vchodu do správní budovy (25 - Sukulenty a kosatce).

PBZ - Venkovní expozice - Opuntia sp.; foto Jan Mynář 09/2004     PBZ - Venkovní expozice - Echinocereus sp.; foto Jan Mynář 09/2004Seznam pěstovaných rostlin rodu Escobaria
stav a fotografie k 09/2004


PBZ - Venkovní expozice - vitrína č.25 - Sukulenty a kosatce; foto Jan Mynář 09/2004     PBZ - Escobaria missouriensis ssp. missouriensis; foto Jan Mynář 09/2004


č. druh uvedený v botanické zahradě obecně uznávané jméno druhu
1 Neobesseya missouriensis Escobaria missouriensis subsp. missouriensis

 


Skleník Fata Morgana

V červnu roku 2004 došlo konečně k dlouho očekávanému otevření nového skleníku Fata Morgana. Skleník je situován do jižního svahu tzv. pražské severní lavice nad zoologickou zahradou. Tvar připomíná písmeno S, které je vetknuto do přilehlého svahu. Délka skleníku je 130 m, šířka 17 m. Výška vrcholu skleníku kolísá mezi 4,5 a 11 metry. Celková plocha expozice je 2190 m2 . Návštěvníci se mohou pohybovat po zpevněných cestách, které mají celkovou délku 225 m. Konstrukce skleníku je tvořena nosnými obloukovými žebry, zapuštěnými do původního terénu a opláštění je z čtyřvrstvého polykarbonátu, Klima ve skleníku je řízeno regulátory napojenými na malou meteorologickou stanici, která poskytuje údaje o venkovních teplotách, vlhkosti, větru a intenzitě záření.


PBZ - Skleník Fata Morgana; foto Jan Mynář 09/2004
Celkový pohled na skleník


Vlastní expozice je rozdělena do několika částí. Na začátku prohlídky se octneme v části "Polopoušť", která je dále členěna na plochy přibližující charakter polopouště na jednotlivých kontinentech. Je zde zastoupena Austrálie (stylizována do charakteru suché buše na východu kontinentu), jižní Mexiko (státy Pueblo a Oaxaca) a především jižní Afrika, včetně ukázky flóry velkých "afrických" ostrovů - Madagaskaru, Sokotry a Kanárských ostrovů.

Prohlídka dále pokračuje do podzemní štoly, kde jsou umístěny 2 vitríny se stínomilnými rostlinami. Součástí štoly je také podvodní tunel s ukázkou rostlinstva sladkovodních tropických jezer Afriky a Asie (po pravé straně) a podvodního biotopu Amazonie (levá strana), včetně ukázky podvodní fauny.

Ze štoly vede cesta do nejrozsáhlejší expozice skleníku Fata Morgana, do tropických nížiných deštných lesů čtyř kontinentů. Hlavní část expozice přibližuje flóru Střední a Jižní Ameriky. Rostliny pocházející z vlastních sběrů PBZ z expedic do Guatemaly a Nikaraguy jsou vysázeny na skalním masivu. Tato část je ukončena šestimetrovým vodopádem, za kterým pokračuje skalnatý svah s ukázkou flóry ve Vietnamu. Spodní plocha střední části skleníku je rozdělena do tří samostatných částí věnovaných Austrálii a Tichomoří se zaměřením na rostlinstvo ostrovů Nová Kaledonie a Nová Guinea. Další část ukazuje tropické rostlinstvo Afriky a ostrova Madagskar a v posledním oddílu je ukázána flóra jihovýchodní Asie, především souostroví Filipín a ostrovů Bornea, Jávy a Sumatry.

Zadní část skleníku je věnována ukázce rostlinstva tropických hor, především pak svět horského mlžného lesa tropického pásma. V pěti částech jsou vysázeny rostliny z Ameriky (andské pásmo), Asie, Tasmánie, Afriky a uprostřed kolem jezírka masožravé rostliny stolových hor Venezuely. Vzhledem k nedostupnosti těchto oblastí je tato část skleníku pravděpodobně jednou z nejzajímavějších. Návštěvníci zde však musí počítat s neustále se vyskytujícími mlžnými "mraky".


PBZ - Skleník Fata Morgana, expozice Mexiko; foto Jan Mynář 09/2004
Část rostlin v expozici Mexiko


Na skleníku Fata Morgana je zajímavé především to, že zde není shromážděna pouze sbírka zajímavých a vzácných rostlin, ale je zde vytvořena iluze skutečné přírody jednotlivých výše popsaných oblastí z celého světa a to včetně dalších doprovodných vjemů (napodobení klimatu, hlasy ptáků a žab atd.). Zatím je sice patrná krátká existence expozice, kde jsou jednotlivé exponáty vysázeny v nedávném čase, ale v průběhu doby se tento nedostatek jistě smaže.

Více viz článek v I.N.Cact.cz 11/2004 nebo ve Zpravodaji Clubu Escobaria č.04-09/2004 .

 


Dopravní spojení:

ze stanice metra Nádraží Holešovice (trasa C) autobusem č.112 do zastávky Zoologická zahrada a dále pěšky dle značení (cca 5 min.).

 


ornament

© 2002-2005   Jan Mynar

Last modified January 6, 2005[ HOME ]