Bundesgärten Wien und Innsbruck
Bundesgärten Schönbrunn

1130 Wien


BG-Schönbrunn - Palmenhaus (foto Jan Mynář)    

Botanická zahrada se nalézá v areálu zámeckého parku zámku Schönbrunn, nedaleko zoologické zahrady. Součástí botanické zahrady jsou dva historické skleníky (Palmenhaus a Wüstenhaus) a venkovní expozice (Japonská zahrada, Tirolská zahrada atd.).

Bundesgärten Wien und Innsbruck Palmenhaus - Schönbrunn

V historickém skleníku (1882), který sám o sobě stojí za shlédnutí, jsou umístěny sbírky rostlin tropického a subtropického pásma. Rostliny jsou vysázeny v tematických okruzích dle výskytu. Za pozornost stojí sbírka orchidejí, které jsou především v době květu nepřehlédnutelné.
Wüstenhaus - Schönbrunn

Sukulentní rostliny z celého světa a rostliny z pouštních a polopuštních oblastí jsou umístěny v samostatném skleníku. Expozice je rozdělena do čtyř ucelených částí. Hned za vchodem do skleníku jsou umístěny sukulentní rostliny Afriky a Blízkého východu. Další část skleníku je rozdělena na rostliny Madagaskaru, pouští Afriky a Ameriky.
Bundesgärten Wien und Innsbruck

Celkový pohled na skleník Wüstenhaus Expozice rostlin Ameriky
Pohled na skleník Wüstenhaus Pohled na část expozice rostlin Ameriky

 V nedávné době proběhla generální rekonstrukce celého skleníku Wüstenhaus. Ve společném projektu Bundesgärten a Schönbrunner Tiergarten byly instalovány nové expozice, které mají přiblížit životní prostředí poští a polopouští v jednotlivých částech světa. Vedle výsadby kaktusů a sukulentů z celého světa byli do skleníku volně umístěni rovněž i živočichové, žijící v příslušných oblastech. Součástí skleníku je i tzv. jeskynní cesta, kde jsou ukázána podzemní útočiště pouštních zvířat.
Pereskia sp. Echinocactus grusonii

Astrophythum sp., Gymnocalycium sp.  Seznam pěstovaných rostlin rodu Escobaria

Žádné rostliny rodu Escobaria nebyly objeveny ani ve skleníku ani ve venkovní expozici.


Dopravní spojení:

Z nádraží Südbahnhof (konečná stanice většiny vlaků z České republiky) metrem linka U2 (směr Kagran) do stanice Karlsplatz, zde přestoupit na linku U4 (směr Hütteldorf), kterou se dostanete do stanice Schönbrunn a Hietzing, a dále pěšky do parku zámku Schönbrunn. Blíže k botanické zahradě je stanice Hietzing.

 


ornament

© 2002-2003   Jan Mynar

Last modified September 24, 2003[ HOME ]